wdzięczność_dziewczyny sie spotykaja

Błogosławieni – dobry sposób na czytanie Biblii

Witaj w 6 tygodniowym studium na temat błogosławieństw, przygotowanym przez Kochaj Boga Niezmiernie.

Słowo „błogosławieństwo” oznacza stan najwyższego szczęścia. „Błogosławieństwa” znalezione w Ewangelii Mateusza, rozdział 5 są zbiorem wypowiedzi Jezusa, które pokazują nam, jak możemy być „błogosławione” lub „szczęśliwe” w tym życiu.

POBIERZ

 

Błogosławieństwa to słowa życia

Błogosławieństwa nie są radami. To są słowa życia przeznaczone dla wszystkich wierzących, przez cały czas i we wszystkich miejscach. Thomas Watson nazwał błogosławieństwa „świętymi paradoksami w kazaniu naszego Zbawiciela”. Na pierwszy rzut oka może być trudno dostrzec, co te paradoksy mają ze sobą wspólnego. Jak bieda czyni cię bogatym? W jaki sposób smutek łączy się z radością? Jak nędza i ból prześladowania skutkują zadowoleniem?

Jedną z wielu cennych lekcji Jezusa na temat błogosławieństw jest to, że sposób, w jaki działa świat jest zupełnie inny od Królestwa Bożego. Świat głosi: „Błogosławieni potężni i głośni”, ale Jezus mówi: „Błogosławieni cisi i pokorni”.

Ludzie szukają błogosławieństw i radości na całym świecie, nie zdając sobie sprawy, że wszystko tutaj jest nietrwałe. „Świat przemija” (1 List Jana 2:17).

Nic na ziemi nie może wypełnić głębokiej pustki w naszych sercach. Jednak wciąż szukamy i staramy się znaleźć szczęście na różne sposoby i w różnych miejscach. Salomon, który miał wszystko, dochodzi do tego prostego wniosku: „Oto! Wszystko było marnością! ”(Ks. Koheleta 2: 11).

Jesteśmy tak przyzwyczajone do działania zgodnie z zasadami i wartościami tego świata, że błogosławieństwa mogą wydawać się niemożliwe do spełnienia. Prawdziwa wiara i życie zgodnie z tym, czego Jezus naucza w Ewangelii Mateusza 5, będzie wymagać zaufania i wiary, że Bóg nie tylko wie, o czym mówi, ale że wie najlepiej.

Wiele razy będziemy musiały modlić się: „Panie, wierzę, zaradź mojemu niedowiarstwu! ”.


Oto kilka pytań, które możesz zadać sobie w trakcie tego studium:

  • Czego te wersety uczą o Bogu?

  • Co te wersety ujawniają o mnie?

  • W jaki sposób moje rozumienie było takie jak świata?

  • Za co muszę pokutować?

  • W jakich obszarach muszę zmienić sposób myślenia?

  • Jakie działania muszę podjąć w świetle tego, czego Jezus mnie uczy?

  • W jaki sposób próbuję znaleźć radość na świecie i jak przeoczam ją w Królestwie Jezusa?

POBIERZ

Zapraszamy do lektury! Materiał przygotowany przez Kochaj Boga Niezmiernie. Dziękujemy!

BŁOGOSŁAWIENI Prawa autorskie zastrzeżone© 2019 przez Love God Greatly Ministry

Przewiń na górę