Relacje – przyjaźń – studium biblijne

relacje_plan_czytania_biblii

Zapraszamy na studium biblijne poruszające temat relacji – relacji z ludźmi, relacji z Bogiem.

To studium trwa 6 tygodni i jest przygotowane przez zespół Kochaj Boga Niezmiernie.

Jesteśmy stworzeni do wspólnoty


Zostaliśmy stworzeni do życia w społeczności i przyjaźni. Bóg stworzył ludzkość w kontekście relacji z Nim i innymi. Mimo, że życie w pojedynkę może wydawać się prostsze i bezbolesne, naszym celem jest funkcjonowanie we wspólnocie. Nie jesteśmy w stanie przetrwać bez innych osób. Sposób, w jaki troszczymy się o siebie nawzajem i nosimy brzemiona innych jest przejawem miłości Chrystusa.

Musimy wystrzegać się planów wroga, którego odwiecznym celem jest niszczenie naszych przyjaźni i wywoływanie niezgody oraz rozłamu w ciele Chrystusa.

Z kim się zadajesz?


W trakcie tego sześciotygodniowego studium będziemy analizowały jak wyglądają przyjaźnie, które oddają Bogu cześć oraz jak rozpoznawać te, które są niezdrowe i niebezpieczne.
Przyjaźń jest wspaniałym darem od Boga. Idąc przez życie, potrzebujemy przyjaźni opartych o wartości biblijne, które pomagają nam wzrastać w chodzeniu z Bogiem, znosić próby i walczyć przeciwko zamiarom wroga. Jezus przyszedł na ziemię po to, aby zawierać przyjaźnie i służyć grzesznikom, w tym i nam. Mimo, że nasze przyjaźnie nigdy nie będą doskonałe, możemy nadal wzajemnie budować się poprzez regularne proszenie innych o przebaczenie oraz oferowanie przebaczenia, a także pozwalnie naszym relacjom na bycie promiennym świadectwem Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie.

Metoda POZM

Do przeczytania będzie 1-4 wersety dziennie, więc nie tak dużo. Każdego dnia wskazane wersety „przerabiamy” według metody POZM:

P – o d P i s m a Ś w i ę t e g o
Przepisz wskazane wersety. Przepisywanie słowa po słowie otworzy Twoje oczy na nowe
treści, które Bóg chce pokazać Ci właśnie w tym momencie.
Zapewniam Cię, że będziesz zdumiona.

O – o d O b s e r w a c j i
Co widzisz we fragmencie, który czytasz?
Do kogo autor kierował te słowa?
Czy powtarzają się konkretne słowa?
Czy czymś się wyróżniają?

Z – o d Z a s t o s o w a n i a
To moment, kiedy Boże Słowo zaczyna być dla Ciebie czymś osobistym.
Co Bóg dzisiaj do mnie mówi?
Jak mogę zastosować to, co właśnie przeczytałam, wmoim życiu? Jakich zmian
muszę dokonać? Czy jest określone działanie, które muszę podjąć?

M – o d M o d l i t w y
Módl się Słowem, które Bóg Ci przekazał.
Spędź trochę czasu, dziękując Mu.
Jeśli coś Ci w tym czasie objawił przez swoje Słowo, módl się o to.
Bóg Cię kocha z całego serca!

Przewiń na górę