Pobierz świateczne grafiki Dziewczyny Się Spotykają

Pobierz świąteczne grafiki!

Pobierz grafiki z biblijnymi wersetami dotyczącymi świąt Bożego Narodzenia w dwóch formatach A4 i 105×155 mm (pocztówka). Wydrukuj je, wywieś w widocznym miejscu – niech zmieniają Ciebie i Twoich świątecznych gości.

Pobierz świąteczne grafiki w formacie pocztówki (105×155 mm) TUTAJ.

Wersety, które m.in. znajdziesz na grafikach:

Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan,
szczęśliwy człowiek, który się do Niego ucieka.

Psalm 34, 8

Bliski jest PAN skruszonym w sercu i wybawia złamanych na duchu.

Psalm 34,18

Błogosławiony niech będzie PAN, bo wysłuchał głosu mego błagania.

Psalm 28,6

PAN jest moją siłą i tarczą, moje serce jemu zaufało.

Psalm 28,7

Pobierz świąteczne grafiki w formacie A4 TUTAJ.

Wersety, które m.in. znajdziesz na grafikach:

Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

Księga Izajasza 9:5

Lecz anioł rzekł do nich:
“Nie bójcie się!
Oto zwiastuję wam
radość wielką,
która będzie udziałem
całego narodu:
dziś w mieście Dawida
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.”

Ew. Łukasza 2: 10-11

…A urodzi syna i nadasz mu imię JEZUS, albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.

Ew. Mateusza 1:21

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał aby każdy kto w niego wierzy nie umarł ale miał życie wieczne.

Ew. Jana 3:16

Skosztujcie i zobaczcie, jak bobry jest PAN: Błogosławiony człowiek, który mu ufa

Psalm 34:8

Bliski jest PAN skruszonym w sercu, złamanych na duchu wybawia.

Psalm 34:18

Mamy jeszcze Ewangelię Łukasza w świątecznym wydaniu, pobierz tutaj https://dziewczynysiespotykaja.pl/adwent/
oraz Śpiewnik kolęd.

Wesołych Świąt!

Jeżeli chcesz wesprzeć działania projektu Dziewczyny Się Spotykają, to śmiało! WESPRZYJ TUTAJ!

Przewiń na górę