Pobierz świąteczne grafiki!

Pobierz świąteczne grafiki

Pobierz grafiki z biblijnymi wersetami dotyczącymi świąt Bożego Narodzenia w dwóch formatach A4 i 105×155 mm (pocztówka). Wydrukuj je, wywieś w widocznym miejscu – niech zmieniają Ciebie i Twoich świątecznych gości.

  • Pobierz świąteczne grafiki w formacie 105×155 mm TUTAJ.
  • Pobierz świąteczne grafiki w formacie A4 TUTAJ.

Wersety, które m.in. znajdziesz na grafikach:

Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

Księga Izajasza 9:5

Lecz anioł rzekł do nich:
“Nie bójcie się!
Oto zwiastuję wam
radość wielką,
która będzie udziałem
całego narodu:
dziś w mieście Dawida
narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.”

Ew. Łukasza 2: 10-11

…A urodzi syna i nadasz mu imię JEZUS, albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego.

Ew. Mateusza 1:21

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał aby każdy kto w niego wierzy nie umarł ale miał życie wieczne.

Ew. Jana 3:16

Skosztujcie i zobaczcie, jak bobry jest PAN: Błogosławiony człowiek, który mu ufa

Psalm 34:8

Bliski jest PAN skruszonym w sercu, złamanych na duchu wybawia.

Psalm 34:18

Mamy jeszcze Ewangelię Łukasza w świątecznym wydaniu, pobierz tutaj https://dziewczynysiespotykaja.pl/adwent/

Wesołych Świąt!

Jeżeli chcesz wesprzeć działania projektu Dziewczyny Się Spotykają, to śmiało! WESPRZYJ TUTAJ!

Pobierz świąteczne grafiki!
Przewiń do góry