HYmn o miłości pdf do pobrania

Hymn o miłości

Hymn o miłości
Cudowny opis miłości Boga do nas. Miłości przebaczającej, łaskawej, nie szukającej czyjejś zguby, dbającej o moje dobro. Miłości bez dystansu – nie nadymającej się, bez porównywań, nie stawiającej warunków.
Cudowna miłość!
Cały tekst hymnu zamieszczony jest w 1 Liście do Koryntian 13, 1-13, zobacz niżej.
Jeżeli chcesz wydrukować tekst hymnu, to zapraszamy tutaj PDF w dobrej jakości do pobrania.
Warto otaczać się Bożym Słowem wszędzie, gdzie jesteśmy!
Bóg jest miłością – doskonałą miłością!

Hymn o miłości
1 Choćbym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, pozostałbym miedzią, co dźwięczy, lub hałaśliwym cymbałem. 
2 Choćbym posiadł dar prorokowania i pojął wszystkie tajemnice, myślą ogarnął całą wiedzę i dysponował pełnią wiary, tak że przenosiłbym góry, a miłości bym nie miał — byłbym niczym. 
3 I choćbym część po części rozdał swą całą własność, i swoje ciało wydał w sposób budzący uznanie,[a] lecz miłości bym nie miał — nic bym nie osiągnął.

4 Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, 5 postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, 6 nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy; 7 wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. 8 Miłość nigdy nie ustaje.

Natomiast proroctwa? — Te się wypełnią. Języki? — Te ustaną. Wiedza? — Jej świeżość przeminie. 9 Zresztą nasza wiedza jest i tak wycinkowa, a prorokowanie dotyczy tylko części spraw. 10 Gdy nastanie czas doskonałości, to, co ograniczone, utraci swe znaczenie. 11 Kiedy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, myślałem jak dziecko, rozumowałem jak dziecko. Gdy stałem się mężczyzną, zaniechałem dziecięcych spraw. 12 Mówię tak, gdyż teraz widzimy zagadkowe kontury. Nadejdzie jednak czas, gdy zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Przyjdzie jednak czas, kiedy poznam tak, jak zostałem poznany.

13 Teraz trwają: wiara, nadzieja i miłość — te trzy. A z nich największa jest miłość.

I List do Koryntian 13, 1-13 (tłumaczenie Nowe Przymierze)

Oto przykłady grafik do pobrania w PDF w wersji do wydruku, pobierz stąd:link

Hymn o miłości w pięknej grafice

Walentynkowy Plan Czytania Pisma Świętego

Pobierz darmowy plan czytania Biblii na każdy dzień lutego! Tu https://dziewczynysiespotykaja.pl/walentynkowy/

Przewiń na górę