w bolesnym miedzyczasie_DSs

W bolesnym międzyczasie

Psalm 91 rozpoczyna się słowami:

Kto mieszka pod osłoną Najwyższego,
Kto przebywa w cieniu Wszechmogącego,
Ten mówi do Pana: Ucieczko moja i twierdzo moja.

 • Bóg jest tym, który jest NAJWYŻSZY
  Oznacza to, że jest On ponad wszystkim. Cechuje Go pełnia doskonałości. Nie ma nikogo, kto by mógł się z Nim równać.
 • Bóg jest tym, który jest WSZECHMOCNY
  Nikt oprócz Boga nie jest wszechmocny. Dla Boga nie ma nic niemożliwego. On dysponuje tym, czego żadna istota mieć nie może- nieograniczoną obfitością mocy.
  Niesamowite jest, że Ten, który zamieszkuje miejsce wysokie i wzniosłe i przebywa w majestacie chwały, zajmuje się też człowiekiem.

Schronem pewnym jest Bóg wiekuisty, a tu na dole ramiona wieczne.
[dosł. „a tu pod tobą”]
Księga Powtórzonego Prawa 33,27

Bóg w Psalmie 91 jest tym, który:

 •   wybawi cię
 •   ochroni
 •   okryje cię piórami
 •   stanie się twoim schronieniem
 •   da ci wytchnienie
 •   będzie twoją twierdzą
 •   będzie ci wierny
 •   będzie cię strzegł
 •   zapewni ci bezpieczeństwo
 •   uratuje cię
 •   wywyższy cię
 •   odpowie
 •   będzie z tobą w niedoli
 •   obdarzy cię chwałą
 •   nasyci cię długim życiem
 •   ukaże ci Swoje zbawienie

Są to wspaniałe i pokrzepiające obietnice. Nie ma takiego aspektu w naszym życiu, którego one nie dotyczą. Bóg jest ratunkiem i pomocą w obszarze naszych wewnętrznych zmagań i słabości, ale też zranień i ataków z zewnątrz- ze strony innych osób. Boże obietnice i wielokrotne zapewnienia Jego ochrony dotyczą każdych okoliczności i każdej sytuacji. On nawet to, co w nas umarło z powodu straty i cierpienia jest w stanie przywrócić do życia.

Jeśli tkwisz teraz w tak zwanym bolesnym międzyczasie, możesz odnosić wrażenie, że Bóg o Tobie zapomniał. Nic bardziej mylnego!

Co w odpowiedzi na te obietnice co powinien uczynić człowiek? W jaki sposób mogą one stać się Jego udziałem?

 • nazywa Go swoim Bogiem
 • ufa Mu
 • zna Jego imię
 • przylgnie do Niego
 • będzie Go wzywał
 • Najwyższego uczyni swym Obrońcą

Czy złożyłaś całe swoje życie w Jego ręce?

Czy wiesz, kim On jest?

Czy Twoja relacja z Nim jest bliska?

Uczyń Najwyższego swoim Obrońcą. Wołaj do Niego w każdej trudnej sytuacji, a na pewno odniesiesz zwycięstwo. Nie dlatego, że jesteś silna, ale dlatego że silny jest Bóg.
Cały tekst Psalmu 91 wraz z grafiką do pobrania tutaj: https://dziewczynysiespotykaja.pl/psalm-91/

Przewiń na górę