Test Boże Narodzenie - odpowiedzi

Test Boże Narodzenie – odpowiedzi

Zrób test: 15 pytań – zobacz go tu , a potem zerknij na prawidłowe odpowiedzi niżej.

Jak użyć testu?

Dowiesz się tu: https://dziewczynysiespotykaja.pl/test-boze-narodzenie/

Odpowiedzi do testu


Ad. 1  Co oznacza inne imię Jezusa, „Emmanuel”?


Prawidłowa odpowiedź: B Emanuel – Bóg z nami


Imię to pojawiło się w księdze proroka Izajasza, który tłumacząc je (Ks. Izajasza 8, 8), zapowiada ocalenie i pomoc Bożą. W ten sposób naświetla wcześniejszą zapowiedź (Ks. Izajasza 7, 14): o pannie, która pocznie i porodzi syna.


“Dlatego Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel.” Ks. Izajasza 7:14Ad. 2 Kiedy prorok Izajasz zapowiada przyjście Emanuela na ziemię?


Prawidłowa odpowiedź: 2. DAd. 3 Ile razy ukazuje się anioł Józefowi?


Prawidłowa odpowiedź: C


Anioł ukazywał się Józefowi 3 razy. Objaśniał zaistniałą sytuację i udzielał mu praktycznych wskazówek.

  • „Józefie, synu Dawidowy, nie lękaj się przyjąć Marii, żony swej, albowiem to, co się w niej poczęło, jest z Ducha Świętego (Ew. Mateusza 1,20)”. Zapowiedź narodzin Jezusa
  • „Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i uchodź do Egiptu, a bądź tam, dopóki ci nie powiem, albowiem Herod będzie poszukiwał dziecięcia, aby je zgładzić (Ew. Mateusza 2,13)”. Polecenie ucieczki do Egiptu przed Herodem, który planował zabić chłopców do 2 roku życia.
  • „Wstań, weź dziecię oraz matkę jego i idź do ziemi izraelskiej, zmarli bowiem ci, którzy nastawali na życie dziecięcia (Ew. Mateusza 2,20).” Polecenie powrotu z Egiptu. Niebezpieczeństwo minęło.

Ad. 4 Dlaczego Józef i Maria udali się do Betlejem?


Prawidłowa odpowiedź: D

„W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie.” (Ew. Łukasza 2,1)Ad. 5 W jakim mieście urodził się Jezus?


Prawidłowa odpowiedź: B


W Piśmie Świętym miano Miasta Dawidowego noszą dwa miejsca. Jedno z nich to Betlejem (Ew. Łukasza 2,4), miasto rodzinne króla Dawida (1 Księga Samuela 17,12), w którym na świat przyszedł Jezus, Syn Boży (Ew. Łukasza 2,4-7 oraz 1,35).


Drugim biblijnym Miastem Dawidowym jest najstarsza część Jerozolimy, twierdza Syjon (2 Księga Samuela 5, 7-9).
„Dawid jednak zdobył twierdzę Syjon, to jest Miasto Dawidowe. Dawid w tym dniu powiedział: «Ktokolwiek pokona Jebusytów, zdobywając przejście podziemne, oraz ślepych i kulawych nienawistnych dla duszy Dawida… [ten będzie wodzem]». Stąd pochodzi powiedzenie: «Ślepiec i kulawy nie wejdą do wnętrza domu». Dawid zamieszkał w twierdzy, którą nazwał Miastem Dawidowym. Zbudował potem mur dokoła: od Millo do wnętrza. Dawid stawał się coraz potężniejszy, bo Pan, Bóg Zastępów, był z nim”.Ad. 6 Jaka była początkowa reakcja pasterzy na widok nawiedzającego ich anioła?


Prawidłowa odpowiedź: C


„Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan.”
Ew. Łukasza 2,9-11Ad. 7 Kto odwiedził Józefa, Marię i Jezusa w noc Jego narodzin?


Prawidłowa odpowiedź: D


„Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: «Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co się tam zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił». Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie”.
Ew. Łukasza 2,15-16Ad. 8 Kogo wielbią i chwalą pasterze odwiedzający dzieciątko wraz z jego ziemskimi rodzicami w Betlejem?


Prawidłowa odpowiedź: C


„A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.” Ew. Łukasza 2,20Ad. 9 Skąd byli Mędrcy, którzy przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon Panu Jezusowi?


Prawidłowa odpowiedź: D
“gdy Jezus urodził się w Betlejem w Judei za dni króla Heroda, oto mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali:” (Ew. Mateusza 2, 1)Ad. 10 Ilu mędrców przyniosło Jezusowi dary?


Prawidłowa odpowiedź: D
Ew. Mateusza 2Ad. 11 Jakiego daru mędrcy NIE dali Jezusowi?


Prawidłowa odpowiedź: A


“Kiedy weszli do domu, zobaczyli dziecko z Marią, jego matką, i upadłszy, oddali mu pokłon, potem otworzyli swoje skarby i ofiarowali mu dary: złoto, kadzidło i mirrę”. (Ew. Mateusza, 2, 11)Ad. 12 Kto wypowiedział te słowa o Panu Jezusie: „Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Ew. Jana 1, 29)


Prawidłowa odpowiedź: C


„Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata” (Ew. Jana 1, 29) to zdanie wypowiedział Jan ChrzcicielAd. 13 Co miał na myśli Pan Jezus mówiąc o sobie: „Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie” (Jana 14,6)


Prawidłowa odpowiedź: DAd. 14 W cytacie z Ewangelii Jana rozdział 3, wers 16 jest zawarty sens Bożego Narodzenia. Na czym on polega? „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy nie zginął ale miał życie wieczne”


Prawidłowa odpowiedź: A

Więcej na temat zbawczej roli Pana Jezusa tutaj:


Ad. 15 Słowa proroka Jeremiasza wypowiedziane w 6 wieku p.n.e : “Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma” odnoszą się do:

Prawidłowa odpowiedź: B – rzeź niewiniątek

Na to proroctwo powołuje się Ewangelista Mateusz w rozdziale 2,16-18:

“Wtedy Herod widząc, że go Mędrcy zawiedli, wpadł w straszny gniew. Posłał [oprawców] do Betlejem i całej okolicy i kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch, stosownie do czasu, o którym się dowiedział od Mędrców. Wtedy spełniły się słowa proroka Jeremiasza: Krzyk usłyszano w Rama, płacz i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci i nie chce utulić się w żalu, bo ich już nie ma.”

Jeden komentarz do “Test Boże Narodzenie – odpowiedzi

Możliwość komentowania została wyłączona.

Przewiń na górę