wolna wola Dziewczyny Się spotykają

Wolna wola

Tylko ten, kto prawdziwe kocha daje prawdziwą wolność.  – Prawdziwa Tożsamość, Wydawnictwo: oto nowe, tydzień 4, 2021

Na początku Bóg tworzy Eden, a w nim człowieka. Tak bardzo go kocha, że oddaje mu również wolną wolę. Ale człowiek z tej wolnej woli zaczyna źle korzystać. Podejmuję jedną złą decyzję, która ma konsekwencje dla kolejnych pokoleń, całej ludzkości.

Bóg patrzy na swoje stworzenie – miało być idealnie. Bóg zaplanowała idealne życie dla swojego stworzenia, ale ono okazało się na tyle słabe, że daje się zwieść, oszukać. Nie umie korzystać z wolnej woli.

W ogrodzie toczy się dramatyczna scena.

Wąż podpełza i uderza w słaby punkt człowieka – jego dumę, jego chęć panowania. Wąż zadaje pytania podważając wszechwiedzę Boga, jego prawdomówność: „Czy na pewno Bóg ma rację…? Czy na pewno coś Ci się złego stanie?”

A w człowieku pojawiają się myśli: „Co może mi się stać, jak będę chcieć wiedzieć więcej? Może Bóg się pomylił, przesadził z tymi ograniczeniami. Czy On rzeczywiście wszystko wie?  Ja wiem więcej, spróbuję tego owocu, to pewno nic złego.”

Wyobrażam sobie, że Bóg patrząc na tę scenę  ma złamane serce. I od razu, jak czytamy w pierwszych rozdziałach Biblii (Księga Rodzaju 3, 15), przygotowuje ratunek dla ludzkości. Wybawienie od konsekwencji upadku. Jak bardzo Bóg musi nas kochać, że dba o to, żeby jego stworzenie było uratowane.  Nie porzucił nas, nie opuścił, nie obraził się, nie pozostawił nas samych.

W dodatku, przygotował wybawienie, które kosztuje najwięcej jak tylko się da. Kosztuje życie Bożego Syna. Kosztuje życie samego Boga.

Mimo tego, co się stało Bóg nadal daje wolną wolę człowiekowi. Życie z Bogiem to życie bez przymusu. Bo tylko świadomy wybór tutaj zadziała. Ale ten wybór musi pociągać za sobą akcję, wysiłek i ruch z naszej strony: pragnij, szukaj, pukaj, zabiegaj, staraj się.

Biorę dziś przeciwko wam na świadków niebo i ziemię, kładąc przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo, miłując Pana, Boga swego, słuchając Jego głosu, lgnąc do Niego; bo tu jest twoje życie i długie trwanie twego pobytu na ziemi, którą Pan poprzysiągł dać przodkom twoim: Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi.

Księga Powtórzonego Prawa 30, 19-20

A Duch i Oblubienica mówią: «Przyjdź!» A kto słyszy, niech powie: «Przyjdź!» I kto odczuwa pragnienie, niech przyjdzie, kto chce, niech wody życia darmo zaczerpnie.

Apokalipsa Jana 22:17

Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.

Apokalipsa Jana 3:20

Życie z Bogiem to ciągłe podejmowanie decyzji, to wysiłek. Bo łatwiej jest nam się nie wysilać i skłamać niż powiedzieć trudną prawdę; poplotkować – niż wstrzymać język od złych słów na czyjś temat;  nie przebaczyć niż podjąć trudną walkę ze swoimi zranionymi emocjami; patrzeć na to czego nie powinnam oglądać, niż odwrócić wzrok i uciekać; zazdrościć – zamiast cieszyć się, że ktoś coś osiągnął, ma coś pięknego, jest szczęśliwy i spełniony.  

To jest walka, a wynik tej walki jest zawarty w Liście do Galacjan 6:7-8

Kto sieje dla ciała z ciała będzie żąć skażenie, a kto sieje dla Ducha z Ducha będzie żął ŻYCIE WIECZNE.

autor: Olga Nerc

zdjęcie: Pexels, Nina Uhlikova

Przewiń na górę