Co Biblia mówi o Maryi?

Co Biblia mówi o Maryi?

W artykule kilka zagadnień na temat Maryi – matki Pana Jezusa Chrystusa:

  • Czy była wieczną dziewicą?
  • Czy jest pośredniczką między Bogiem, a ludźmi?
  • Czy miało miejsce jej wniebowstąpienie?

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny


Czy rzeczywiście Maryja – matka Pana Jezusa Chrystusa była wieczną dziewicą?
Wczytując się w karty Pisma Świętego zauważamy, że nie ma tu potwierdzenia, aby było to prawdą.
*Maria nie została poczęta w “niepokalany sposób” – nie ma żadnych biblijnych informacji na temat poczęcia Marii.

Jednak na pewno Maria była dziewicą, kiedy Duch Święty na nią zstąpił (Ew. Łukasza 1:34-38 „Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.”).

Jak pisze Marian Biernacki w swoim blogu “Mówiąc o Marii można, a nawet należałoby podkreślić wiele aspektów jej charakteru i przykładnego zachowania. Ograniczymy się dzisiaj do jej gotowości, by w imię posłuszeństwa Słowu Bożemu, stanąć w obliczu trudnych pytań ze strony najbliższych i zmierzyć się z reakcją opinii publicznej.

Ta rezolutna dziewczyna z pewnością zdawała sobie z tego sprawę, że zachodząc w ciążę jako formalnie poślubiona już Józefowi, ale przed rozpoczęciem z nim współżycia, będzie musiała spojrzeć mu w oczy. Nie trzeba było jej tłumaczyć, że gdy w niewielkiej miejscowości przed weselem pokaże się z brzuchem, natychmiast dostanie się na ludzkie języki. W tym szczególnym przypadku nie było szans na zrozumiałe dla ludzi wytłumaczenie się z błogosławionego stanu.

“Józef, mąż jej, będąc prawym i nie chcąc jej zniesławić, miał zamiar potajemnie ją opuścić [Mt 1,19].”

Tylko cudowne spotkanie z aniołem zatrzymało go w małżeństwie z Marią.”

Co stało się dalej, po zamążpójściu Marii?
Ewangelia św. Mateusza 1:25, mówiąc o Józefie, podaje „lecz nie zbliżał się do Niej, AŻ porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.” Słowo „aż” jasno wskazuje na seksualne zbliżenie Józefa i Marii po tym, jak narodził się Jezus.

Ewangelia Mateusza 13:55-56 zawiera ciekawy tekst, w którym niektóre tłumaczenia ten sam hebrajski wyraz tłumaczą jako “brat”, a niektóre jako “kuzyn”.
Ew. Mateusza 13:55-56 “Czyż to nie jest syn cieśli? Czyż jego matce nie jest na imię Maria, a jego bracia to Jakub, Józef, Szymon i Juda? A jego siostry, czyż wszystkie nie są wśród nas? Skąd więc on ma to wszystko?”. Z tej wersji tłumaczenia może wynikać, że Pan Jezus miał 4 braci – Jakuba, Józefa, Szymona i Judasza , a także siostry, lecz nie znamy ich imion czy liczby.

Nie wiemy dokładnie, czy jest tu mowa o rodzonych braciach, czy kuzynach.

– źródło „Got Question”

Wniebowstąpienie Marii – Pismo Święte nic nie mówi na ten temat

Nie ma ani jednego wersetu w Biblii na temat wniebowstąpienia Marii. Trudno też znaleźć źródła historyczne. Za to jest mowa o wniebowstąpieni Pan Jezusa do nieba:

“W czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu, Jezus zabrał swoich uczniów na Górę Oliwną, niedaleko Jerozolimy. Tam też Jezus obiecał swoim naśladowcom, że wkrótce otrzymają Ducha Świętego i nakazał im, aby pozostali w Jerozolimie do tego czasu. Później zaczął ich błogosławić i gdy to czynił, został zabrany do nieba. Relacje z wniebowstąpienia Jezusa znajdują się w Ew. Łukasza 24.50-51 oraz w Dziejach Apostolskich 1.9-11.

Z Pisma Świętego jasno wynika, że wniebowstąpienie Jezusa było dosłownym, cielesnym powrotem do nieba. Unosił się od ziemi stopniowo i dostrzegalnie, czego świadkami było wielu gapiów. Gdy uczniowie po raz ostatni próbowali spojrzeć na Jezusa, obłok zasłonił go sprzed ich oczu, i pojawiło się dwóch aniołów obiecując powrót Chrystusa mówiąc, że „tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba” (Dzieje Apostolskie 1.11).” – źródło Got Questions

Maria – pośredniczką między Bogiem, a ludźmi. Nie ma takiej informacji w Biblii

Jedynymi wersetami wskazującymi na pośrednictwo między ludźmi, a Bogiem są wersety wskakujące na Pana Jezusa Chrystusa.


W Ewangelii Jana 14:6 “Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.”

TYLKO PRZEZ pana JEZUSA jest droga do BOGA. Pan Jezus jest drogą do zbawienia, On poniósł karę w zamian za nas na krzyżu za każdy nas grzech. Maryja tego nie zrobiła.

Św. Paweł w Pierwszym Liście do Tymoteusza:

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.” ( 1Tm 2,5–6).


Zapraszamy do artykułów: Do kogo się modlić oraz Co wiemy o Maryi na podstawie Pisma Świętego? tam więcej szczegółów z Pisma Świętego o Maryi i innych osobach świętych.

Przewiń na górę