Co Biblia mówi o Maryi?

Co Biblia mówi o Maryi?

W artykule kilka zagadnień na temat Maryi – matki Pana Jezusa Chrystusa:

  • Czy była wieczną dziewicą?
  • Czy jest pośredniczką między Bogiem, a ludźmi?
  • Czy miało miejsce jej wniebowstąpienie?

Dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny – NIE MA O NIM SŁOWA w Piśmie Świętym


Czy rzeczywiście Maryja – matka Pana Jezusa Chrystusa była wieczną dziewicą?
Wczytując się w karty Pisma Świętego zauważamy, że nie ma tu żadnego potwierdzenia, aby było to prawdą.
*Maria nie została poczęta w “niepokalany sposób” – nie ma żadnych biblijnych podstaw do tego, aby uważać, iż narodziny Marii były czymś innym niż zwykłe narodziny ludzkiej istoty. Maria była dziewicą, kiedy narodził się Jezus (Ew. Łukasza 1:34-38 „Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł Jej odpowiedział: Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym.”), lecz idea „wiecznego dziewictwa” Marii jest niebiblijna.
Ewangelia św. Mateusza 1:25, mówiąc o Józefie, podaje „lecz nie zbliżał się do Niej, AŻ porodziła Syna, któremu nadał imię Jezus.” Słowo „aż” jasno wskazuje na seksualne zbliżenie Józefa i Marii po tym, jak narodził się Jezus.
Jezus miał czterech braci: Jakuba, Józefa, Szymona i Judasza (Ew. Mateusza 13:55-56 „Czyż to nie jest syn cieśli? Czyż jego matce nie jest na imię Maria, a jego bracia to Jakub, Józef, Szymon i Juda? A jego siostry, czyż wszystkie nie są wśród nas? Skąd więc on ma to wszystko?”). Jezus miał również siostry, lecz nie znamy ich imion czy liczby. Bóg ubłogosławił Marię, dając jej kilkoro dzieci, co w tamtej kulturze było jasnym wyznacznikiem, błogosławieństwa Bożego, spoczywającego na kobiecie

– źródło „Got Question”

Wniebowstąpienie Marii – Biblia również nic nie mówi na ten temat

Nie ma ani jednego wersetu w Biblii na temat wniebowstąpienia Marii. Trudno też znaleźć źródła historyczne. Za to jest mowa o wniebowstąpieni Pan Jezusa do nieba:

„W czterdzieści dni po swoim zmartwychwstaniu, Jezus zabrał swoich uczniów na Górę Oliwną, niedaleko Jerozolimy. Tam też Jezus obiecał swoim naśladowcom, że wkrótce otrzymają Ducha Świętego i nakazał im, aby pozostali w Jerozolimie do tego czasu. Później zaczął ich błogosławić i gdy to czynił, został zabrany do nieba. Relacje z wniebowstąpienia Jezusa znajdują się w Ew. Łukasza 24.50-51 oraz w Dziejach Apostolskich 1.9-11.

Z Pisma Świętego jasno wynika, że wniebowstąpienie Jezusa było dosłownym, cielesnym powrotem do nieba. Unosił się od ziemi stopniowo i dostrzegalnie, czego świadkami było wielu gapiów. Gdy uczniowie po raz ostatni próbowali spojrzeć na Jezusa, obłok zasłonił go sprzed ich oczu, i pojawiło się dwóch aniołów obiecując powrót Chrystusa mówiąc, że „tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba” (Dzieje Apostolskie 1.11).” – źródło Got Questions

Maria – pośredniczką między Bogiem, a ludźmi. Nie ma takiej informacji w Biblii

Jedynymi wersetami wskazującymi na pośrednictwo między ludźmi, a Bogiem są wersety wskakujące na Pana Jezusa Chrystusa.


W Ewangelii Jana 14:6 „Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.”

TYLKO PRZEZ pana JEZUSA jest droga do BOGA. Pan Jezus jest drogą do zbawienia, On poniósł karę w zamian za nas na krzyżu za każdy nas grzech. Maryja tego nie zrobiła.

Św. Paweł w Pierwszym Liście do Tymoteusza:

„Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie.” ( 1Tm 2,5–6).


Zapraszamy do artykułu: Do kogo się modlić, tam więcej szczegółów z Pisma Świętego o Maryi i innych osobach świętych.

Przewiń na górę