Dobra Nowina dla każdej z nas

Historia ludzkości zaczęła się w raju. W miejscu, w którym wszystkie najgłębsze potrzeby człowieka były zaspokojone przez jego Stwórcę w doskonały sposób. Szczęście Adama i Ewy miało swoje źródło w bliskiej, niczym nie skażonej więzi z Bogiem.

Upadek

Niestety, obdarzony wolną wolą człowiek dokonał wyboru, by sprzeciwić się Bogu i zjeść z drzewa poznania dobra i zła. Do serca ludzkiego wszedł grzech, który zniszczył dotychczasową nieskazitelną relację. Oparta na miłości i zaufaniu więź człowieka z Bogiem została zerwana. W rezultacie grzechu Adam i Ewa ponieśli duchową śmierć, która polegała na oddzieleniu od Boga- utraceniu raju.

Jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli.
List do Rzymian 5,12

Każdy z nas, przychodząc na świat, dziedziczy ten marny stan- duchowej śmierci, grzechu, wrogości wobec Boga i poczucia pustki. Niezależnie od tego, jak bardzo staramy się je w sobie zagłuszyć.

Boże rozwiązanie

Dobra wiadomość jest taka, że nie musi to być nasze ostateczne przeznaczenie! W Swojej nieskończonej dobroci i bezgranicznej miłości do człowieka, Bóg przygotował drogę powrotu do Niego. Tuż po tym, gdy człowiek zgrzeszył, Stwórca obiecał potomstwo z kobiety, które odniesie zwycięstwo nad śmiercią i złem. (Księga Rodzaju 3,15) Obietnica ta wypełniła się w osobie Jezusa Chrystusa. Syn Boży narodził się jako człowiek i poniósł na krzyżu karę za nasz grzech. Ponieważ sam był bez grzechu, mógł w zastępstwie za nas wziąć na Siebie słuszny Boży gniew. Przelewając niewinną krew, Chrystus wykupił człowieka z niewoli grzechu i duchowej śmierci. Umierając na krzyżu, pojednał ze sobą dwa światy- niebiański i ziemski. Jeżeli masz wątpliwości, czy wszystko masz już przebaczone, koniecznie czytaj tu: https://dziewczynysiespotykaja.pl/jak-przebacza-bog/

A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał ze Sobą przez Chrystusa.
2 List do Koryntian 5:18a


Pan Jezus powiedział o sobie:

Ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie.
Ewangelia św. Jana 14,6

Nadzieja

Przez wiarę w Pana Jezusa, Jego zbawczą śmierć i zmartwychwstanie, każdy z nas może przyjąć przebaczenie grzechów, które On oferuje i przejść ze śmierci duchowej do wiecznego życia z Nim.
Możliwe, że od lat zmagasz się z poczuciem winy i rozczarowaniem wynikającym z tego, że nie udaje Ci się osiągnąć Bożych standardów życia. Możliwe, że doświadczasz duchowej pustki, której nikt i nic nie jest w stanie wypełnić. A może nigdy nawet nie zastanawiałaś się nad tym, kim był Pan Jezus i po co przyszedł na świat.
Niezależnie od tego, kim jesteś i w jakim miejscu duchowej drogi się znajdujesz, Stwórca wszechświata zaprasza Cię do relacji z Nim. Bóg chce przebaczyć Twoje grzechy, dać Ci życie wieczne i prowadzić Cię.
Zwróć się do Niego ze szczerym sercem, w prostej modlitwie.
Może zainspirują Cię poniższe słowa:
Panie Jezu, wyznaję, że jestem grzesznikiem. Proszę, przebacz moje grzechy. Wierzę, że umarłeś za nie na krzyżu i zmartwychwstałeś, bym mógł mieć życie wieczne. Odwracam się od mego grzesznego życia i otwieram przed Tobą moje serce. Chcę byś Ty był Panem mojego życia. Chcę iść za Tobą i naśladować Cię, mój Zbawicielu.
Bóg, nasz Stwórca, zna najskrytsze sekrety ludzkich serc. On chce obdarzyć nas pełnią życia, możliwą jedynie z Nim.


Nie bądź obojętna na Jego pełne miłości zaproszenie do powrotu w ojcowskie ramiona.

  • Zobacz, jak kilkanaście dziewczyn opowiada, jakiej zmiany dokonał w nich Pan Bóg: LINK

autor: Agnieszka Stiff

2 komentarze do “Dobra Nowina dla każdej z nas

Możliwość komentowania została wyłączona.

Przewiń na górę