Jak przebacza Bóg?

Jak przebacza Bóg?

Wielu z nas boryka się z tematem przebaczenia. Trudno jest nam przebaczyć innym, ale też trudno jest uwierzyć w przebaczenie ze strony Pana Boga. W jaki sposób przebacza Bóg? Poniżej znajdziesz kilka odpowiedzi zebranych na podstawie Biblii – Słowa, które pochodzą od samego Boga.

1. Bóg przebacza każdy grzech

Jeśli wyznamy swoje grzechy, to Bóg je wybaczy. Oczyści od wszelkiej nieprawości. Od wszystkiego co złe? Tak, bez wyjątku.
I List Jana 1,9
Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.

2. Bóg wysłał nam orędownika

Pan Jezus jest osobą, która wstawia się za nami i wspiera, bo jest „przebłaganiem” za nasze przewinienia. Pan Jezus umarł na krzyżu za każdy grzech każdego człowieka. Jego ofiara jest wystarczająca, aby przeprosić świętego Boga. Ofiara Pana Jezusa jest również „święta”, bo będąc w postaci człowieka żył bez grzechu i jako jedyna osoba na ziemi mógł ponieść skutecznie karę raz na zawsze – „sprawiedliwy” za „niesprawiedliwych”. Obecnie, po swoim zmartwychwstaniu żyje u boku Boga Ojca i kibicuje nam.
I List Jana 2,1-2
Dzieci moje, to wam piszę, abyście nie grzeszyli. A jeśliby kto zgrzeszył, mamy orędownika u Ojca, Jezusa Chrystusa, który jest sprawiedliwy. On ci jest ubłaganiem za grzechy nasze, a nie tylko za nasze, lecz i za grzechy całego świata.

3. Bóg się na nas nie mści

Bóg nie odpłaca nam według tego, co nam się należy. W ogóle nam nie odpłaca. Na tym właśnie polega Jego łaska. Oddala od nas nasz grzech „jak wschód od zachodu”, dalej już się nie da.
Psalm 103, 10-12
Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć jego dla tych, którzy się go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze.

4. Bóg nie wspomni naszych win

Bóg nie wspomina naszych przewinień, bo jest dla nas łaskawy. Nikt nie byłby w stanie ostać się przed Jego świętym obliczem, gdyby nie Jego łaska.
Psalm 130, 3-4
Jeżeli będziesz zważał na winy, Panie, któż się ostoi? Lecz u ciebie jest odpuszczenie, aby się ciebie bano.
Bóg nie wypomni nam naszego grzechu. Czy to nie wspaniałe? Wyznaj w pokorze Mu swoje przewinienie, a będziesz pewna, że zostanie ono wymazane i nigdy nie zostanie użyte przeciwko Tobie.

Księga Izajasza 43,25
a, jedynie Ja, mogę przez wzgląd na siebie zmazać twoje przestępstwa i twoich grzechów nie wspomnę.

5. Bóg przebacza na 100%

I kolejny przykład, jak przebacza Bóg – definitywnie, na 100%. Wybiela nas, całkowicie usprawiedliwia, nawet najgorsze, najciemniejsze występki.
Księga Izajasza 1,18
Chodźcie więc, a będziemy się prawować – mówi Pan! Choć wasze grzechy będą czerwone jak szkarłat, jak śnieg zbieleją; choć będą czerwone jak purpura, staną się białe jak wełna.

6. Bóg odpuszcza bez limitu

Bóg jest hojny w odpuszczaniu. Nie traci cierpliwości wobec nas i dopóki ponownie na ziemię nie przyjdzie Pan Jezus, tyle trwa jego łaska, tyle trwa jego przebaczenie. Czeka tylko na Twój ruch – decyzję porzucenia złej drogi, złych wyborów.
Księga Izajasza 55,7
Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu!

7. Bóg ma upodobanie w łasce

I jeszcze jedno potwierdzenie tego, że Bóg jest dobry. Bóg to łaska, odpuszcza nam, mimo że na to nie zasługujemy. Nie stawia warunków, wrzuca nasze postępowanie, którego tak bardzo się wstydzimy, głęboko do morza.
Księga Micheasza 7,18-19
Któż jest, Boże, jak Ty, który przebaczasz winę, odpuszczasz przestępstwo resztce swojego dziedzictwa, który nie chowasz na wieki gniewu, lecz masz upodobanie w łasce? Znowu zmiłuje się nad nami, zmyje nasze winy, wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy.

8. Jezus drogą do przebaczenia Boga

Dzisiaj mamy dostęp do świętego Boga dzięki Jezusowi. On uczynił nas sprawiedliwymi, bo odpokutował za nas nasze winy i za nas stał się niesprawiedliwym. W każdym momencie możemy przystąpić do „tronu łaski” Świętego Boga „z ufną odwagą”, bo umożliwił nam to Pan Jezus.
1 Piotra 3:18
Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga; w ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu.
Hebrajczyków 4:16
Przystąpmy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze.

Jak skorzystać z przebaczenia?

Odpowie na to pytanie psalm 51, w którym Dawid uzmysławia sobie grzechy, jakie popełnił wchodząc w związek z Batszebą. Poczucie winy rozkłada go na łopatki, bardzo przeżywa swój upadek. W pokorze woła do Boga w wersetach 10-12,13:
„Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego.
Nie odrzucaj mnie od twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego.

Przywróć mi radość twego zbawienia i wesprzyj mnie duchem ochoczym.
Uwolnij mnie od winy za przelanie krwi, o Boże, Boże mego zbawienia, a mój język będzie wysławiał twoją sprawiedliwość.”

W tym samym psalmie jest mowa o Bożej odpowiedzi na skruchę – werset 17:
Ofiary dla Boga to duch skruszony; sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, o Boże!
Bóg nie odrzuca zgnębionych i skruszonych. Gdzie indziej jest napisane, że „trzciny nadłamanej nie dołamie.” (Izajasza 42,3)

Jak skorzystasz z tej łaski? Zawołaj dzisiaj do Boga – wyznaj mu swój grzech w prostej modlitwie własnymi słowami i przyjmij jego przebaczenie.
Koniecznie przeczytaj: Dobra nowina dla każdej z nas! https://dziewczynysiespotykaja.pl/dobra-nowina/ , a także: Czy Bóg karze za zdradę małżeńską?

autor: Olga Nerc

Ps. Zapraszamy, obejrzyj ten film – być może będzie dobrym rozwiązaniem na Twoje poczucie grzeszności. Jesteś zaproszona!

Czytaj dalej:

Dobra nowina dla każdej z nas! https://dziewczynysiespotykaja.pl/dobra-nowina/

Boża opieka w czasach zarazy https://dziewczynysiespotykaja.pl/psalm-91/

Skąd brać siłę? https://dziewczynysiespotykaja.pl/sila/

Jeden komentarz do “Jak przebacza Bóg?

Możliwość komentowania została wyłączona.

Przewiń na górę