Czy Bóg karze za zdradę małżeńską

Czy Bóg karze za zdradę małżeńską?

Cieszę się, że tu trafiłaś. Zapewniam, że znajdziesz tu odpowiedź na to i inne pytania:
  • Jak odpokutować zdradę
  • Czy zdrada to ciężki grzech?
  • Czy za zdradę idzie się do piekła?
  • Czy ksiądz da rozgrzeszenie po zdradzie?
  • Jak żyć po zdradzie?

CZY BÓG KARZE ZA ZDRADĘ MAŁŻEŃSKĄ?

Nie wiem, czy przypominasz sobie historię kobiety przyłapanej na cudzołóstwie.
W Ewangelii Jana, w rozdziale 8, czytamy, że rozgniewany tłum religijnych ludzi przyprowadza ją do Jezusa. Należała jej się kara śmierci i byli gotowi zaraz rzucać w nią kamieniami, aby zginęła w kałuży własnej krwi.

Ona nie była o to posądzona bezpodstawnie. Była winna cudzołóstwa. Popełniła grzech i to było niezaprzeczalne.

Ale co robi Jezus? Czy idzie za emocjami rozgniewanego tłumu? Czy idzie za literą prawa? Przecież jest Synem Boga i jedną z trzech osób Boga. Jest święty. On nienawidzi grzechu. Czy złapie za kamień i jako pierwszy rzuci nim w kobietę?
Nie, jego reakcja jest zupełnie inna. Jezus zamiast potępienia okazuje przebaczenie.

Mówi do niej: “I ja cię nie potępiam. Idź i więcej nie grzesz”. Można to sparafrazować w następujących słowach: „Idź i zmień swój styl życia” lub ”Idź, wracaj do życia, ale innego życia”. Koniec z cudzołóstwem.

Pan Jezus jest taki sam wczoraj, dziś i na wieki. Jeśli wyznasz swój grzech, On z radością okaże ci zmiłowanie – nawet dzisiaj. Powie ci „Idź i więcej nie grzesz”.

JAK ŻYĆ PO ZDRADZIE?

Zacznij od samego Pana Boga – wyznaj ten grzech własnymi słowami w modlitwie.
Przyznaj się do niego. Poproś o przebaczenie.
Przyjmij wiarą przebaczenie z Jego rąk.
Odwróć się od tego grzechu.
Proś Boga o pomoc w utrzymaniu małżeńskiej wierności.

Jak może brzmieć twoja modlitwa?
Może tak: Panie Boże, zrobiłam straszną rzecz – zdradziłam męża. Czuję się z tym strasznie. Bardzo tego żałuję. Tak bardzo chcę, aby cofnął się czas. Boże, wybacz mi ten grzech. Zabierz ode mnie ciężar winy, który mnie przygniata. Boże, wiem, że nie przyszedłeś po to, aby mnie potępić, ale aby zbawić. Przyjmuję wiarą twoje przebaczenie. Daj mi siłę, aby trzymać się z dala od tego grzechu. Daj łaskę naprawienia mojego małżeństwa. Proszę, aby mój mąż mógł mi przebaczyć. Proszę, abym ja sama mogła sobie przebaczyć. Proszę, aby wybaczyli mi ci, których zawiodłam. Amen


Jakie praktyczne kroki trzeba podjąć?

1. Zerwać kontakty z osobą, z którą dokonałaś cudzołóstwa.
2. Przyznać się mężowi, przeprosić go. Modlić się o to, aby był w stanie ci wybaczyć.
3. Zacisnąć zęby i z pokorą przejść przez ten trudny okres.
4. Przypominać sobie codziennie o Bożym przebaczeniu. On nie zmienia zdania. Jego przebaczenie jest stałe. Zna naszą grzeszną naturę jak nikt inny. Nie przyszedł na świat aby cię potępić, ale aby cię zbawić.
5. Podjąć decyzję, że ten kryzys jest początkiem nowego życia z Bogiem. Czytaj o tym dalej tu: https://dziewczynysiespotykaja.pl/dobra-nowina/

Inny przypadek cudzołóstwa opisany w Biblii, to starotestamentowa historia króla Dawida. Tak, to ten wojownik, który wcześniej pokonał Goliata, a potem stworzył dziesiątki Psalmów na cześć Boga. On też popełnił cudzołóstwo. Podobnie jak ciebie, dręczyły go wyrzuty sumienia. Polecam ci przeczytanie artykułu Jak przebacza Bóg, pod tym linkiem:  https://dziewczynysiespotykaja.pl/jak-przebacza-bog/. W sekcji Jak skorzystać z przebaczenia opisany jest Psalm Dawida numer 51 i odpowiedź Boga na wyznanie jego grzechu.

JAK ODPOKUTOWAĆ ZDRADĘ?

Czy mówiąc o „odpokutowaniu” masz na myśli działania, które pomogą ci wymazać twoją winę za grzech cudzołóstwa, jakiego się dopuściłaś?


Droga Dziewczyno, prawda jest taka, że nie jesteś w stanie zrobić nic, aby to odpokutować. Kompletnie nic. Dotyczy to zarówno tego grzechu, jak i każdego innego. Oczywiście jest tak, że aby grzech został wybaczony, musi być poniesiona kara. Tyle, że odklepanie tzw. “Zdrowasiek”, umartwianie się, wyrzeczenia, pielgrzymki i inne religijne rytuały nie są wystarczającym zadośćuczynieniem. Tu potrzebna jest ŚMIERĆ. Czy przypadkiem nie słyszałaś, że “zapłatą za grzech jest śmierć” (List do Rzymian 6;23)? Tak, zapłatą za każdy grzech jest śmierć.
Masz wybór – albo zapłacisz za ten grzech własną śmiercią (co to znaczy? – wyjaśniam dalej) albo skorzystasz z zapłaty, jakiej dokonał ZA CIEBIE Pan Jezus.
Tak, mam tu na myśli śmierć zastępczą. Pan Jezus umarł w Twoje miejsce.
Pan Jezus już zapłacił za twoje cudzołóstwo. Misją jego życia na ziemi było zbawić świat, a nie potępić. Misją jego życia było uratować ciebie.
Twoja zdrada też została już przez Niego „odpokutowana”.

CZY ZDRADA TO CIĘŻKI GRZECH?

Zdrada to bardzo ciężki grzech, bo kosztował życie. Za ten grzech Pan Jezus oddał swoje życie.
Co więcej, każdy grzech kosztuje tyle samo. Aby zadośćuczynić za popełnienie jakiegokolwiek grzechu potrzebna była ofiara. Ofiara doskonała, święta, bez grzechu. Jedyną osobą, która mogła sprostać temu zadaniu był Pan Jezus, Syn Boga. Nie ma innej drogi ku przebaczeniu niż wiara w to, że Pan Jezus jest twoim osobistym Odkupicielem. Twoje zbawienie “wykonało się” na krzyżu.


Darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie Panu naszym (List do Rzymian 6;23).

CZY ZA ZDRADĘ IDZIE SIĘ DO PIEKŁA?

Oczywiście! Tak! Niezaprzeczalnie!

Zdrada to grzech, a zapłatą za każdy grzech jest śmierć.

A co to jest śmierć w biblijnym znaczeniu?
Pismo Święte mówi o dwóch rodzajach śmierci – fizycznej i duchowej.
Każdy z nas umrze śmiercią fizyczną (o ile za naszego życia nie powróci na ziemię Pan Jezus). A co potem? Potem, przed każdym z nas wieczność. Wieczne ŻYCIE lub wieczne UMIERANIE.
Piekło to miejsce wiecznego umierania, śmierci. To miejsce bez jakiejkolwiek nadziei, bo nie ma tam Boga.

Ale pamiętaj:


Zapłatą za grzech jest śmierć lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie Panu naszym. (List do Rzymian 6;23).

CZY KSIĄDZ DA ROZGRZESZENIE PO ZDRADZIE?

Po pierwsze trzeba wyjaśnić, kto może dać rozgrzeszenie, czyli odpuszczenie grzechów? Według Pisma Świętego taką osobą jest jedynie Bóg.

Ksiądz, czy inna osoba duchowna nie ma takiej mocy. Są to ludzie. Fakt, wybrali ważną misję życiową – usługiwanie Bogu, lecz Pismo Święte nie czyni z tych osób bliższych Bogu, czy mających specjalne względy.
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. (I List do Tymoteusza 2,5). To Jezus jest jedyną droga do Boga. Jedyną osobą, która daje rozgrzeszenie, jest sam Bóg. Na jakiej podstawie? Na podstawie twojej wiary, w to że Pan Jezus zapłacił już za każde twoje przewinienie, w tym Twoje cudzołóstwo.
Biblia mówi, że łaską jesteśmy zbawieni przez wiarę, nie pochodzi to od nas, żebyśmy się tym nie chwalili, jest to Boży dar (List do Efezjan 2, 8-9). Przebaczenie, rozgrzeszenie jest DAREM Bożej Łaski.

Czy ten artykuł ci pomógł?

Jeżeli brakuje czegoś w tym artykule lub coś jeszcze cię męczy, napisz tu: kontakt@dziewczynysiespotykaja.pl
Jeżeli potrzebujesz kontaktu, zostaw tam do siebie namiar.

Inne wartościowe artykuły:

  1. https://dziewczynysiespotykaja.pl/do-kogo-sie-modlic/
  2. Co to jest chrzest i dla kogo jest on przeznaczony?
  3. List do dziewczyny, która myśli, że Bóg jej nie wybaczył www.dziewczynysiespotykaja.pl/bog-wybaczy/


Przewiń na górę