Ewangelia

Jakie przesłanie ma ewangelia?

Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny — jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka.

Rzymian 1:16

…i Polaka również 😊

  •  Kiedy używasz słowa „ewangelia” lub „dobra nowina” co to znaczy? Jak to rozumiesz?

Chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście, na gruncie której stoicie  i dzięki której dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie — chyba, że nadaremnie uwierzyliście. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według Pism.  Następnie ukazał się Kefasowi, potem Dwunastu;  a potem ponad pięciuset braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli.

I Koryntian 15:1-5

Rdzeniem ewangelii jest fakt, że Jezus Chrystus umarł za nasz grzech. Dlaczego było to konieczne?

Wszyscy ludzie zgrzeszyli i daleko im do Bożego ideału.

Rzymian 3:23

Jak doszło do tego, że wszyscy zgrzeszyli?

Z powodu jednego tylko człowieka, Adama, grzech wdarł się na świat, a wraz z nim śmierć. W ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, bo wszyscy zgrzeszyli.

Rzymian 5:12

Bo jeśli przez jednego, z powodu jego upadku, zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie.

Rzymian 5:17

Co pokazał Bóg przez śmierć Jezusa?

Ale Bóg dał dowód swojej wielkiej miłości do nas: Chrystus oddał za nas życie, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami!

Rzym 5:8

Zapłatą za grzech jest śmierć, ale Bóg darował nam życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu!

Rzymian 6:23

Jakie jest Boże rozwiązanie na nasz grzech?

Jaki był cel i sens śmierci Chrystusa?

Czy jest możliwe pokonania grzechu przez nasz wysiłek?

Teraz jednak Bóg wskazał inny sposób uniewinnienia—bez przestrzegania Prawa Mojżesza, ale poświadczony przez to Prawo i przez proroków. Uniewinnienie to pochodzi od Boga i obejmuje tych, którzy wierzą Jezusowi Chrystusowi. Jest ono dostępne dla wszystkich, którzy Mu wierzą. Bo nie ma żadnej różnicy: wszyscy ludzie zgrzeszyli i daleko im do Bożego ideału. A zostają uniewinnieni za darmo, dzięki Bożej łasce i dzięki odkupieniu, jakiego dokonał Jezus Chrystus.

Rzymian 3: 21-24

Co trzeba zrobić aby być zbawionym?

Jeśli bowiem własnymi ustami wyznasz, że Jezus jest twoim Panem, i jeśli w sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, zostaniesz zbawiony.

Rzymian 10:9

  • Co to znaczy przyznać, że Jezus Chrystus jest Panem?

Uznać swoje poddanie Jemu. Oddanie Mu każdej sfery życia. Bo któż jak nie kochający nas Jezus Chrystus może nim lepiej zawiadować?

  • Jak rozumiesz słowo „zbawienie”?

Zbawienie to uwolnienie człowieka od grzechów

  • Co jest koniecznym do zbawienia?

Jak wynika z powyższych cytatów – WIARA

Dlaczego jest niezbędnym uwierzyć, że Bóg wzbudził pana Jezusa z martwych?

Skoro zostaliśmy złączeni z Jezusem w śmierci, to będziemy z Nim złączeni również w zmartwychwstaniu. Pamiętajmy o tym, że nasze dawne życie zostało wraz z Jezusem przybite do krzyża, a nasza grzeszna natura została obezwładniona, abyśmy już nie służyli grzechowi. Kto umiera, staje się wolny od grzechu. Skoro więc umarliśmy z Chrystusem, to wierzymy, że razem z Nim będziemy żyli. Wiemy bowiem, że Jezus, powstawszy z martwych, już nigdy nie umrze—śmierć nie ma nad Nim żadnej władzy. Umarł tylko raz, aby pokonać grzech, a teraz żyje dla Boga.

Rzymian 6:5-10

Jakie jest Boże zapewnienie dla tych, którzy mu ufają?

Teraz żadne potępienie nie grozi już tym, którzy należą do Chrystusa Jezusa.

Rzymian 8:1

  • Co to znaczy – należeć do Chrystusa?

Być Jego dzieckiem. Postanowić poddać Mu swoje życie.

  • Jak rozumiesz „potępienie”?

Potępienie to skazanie na wieczną karę.

  • Jak zapewnienie, że nie ma potępienia może zmienić nasze życie?

Odpowiedz sobie sam/a 😊

W Ewangelii Jana 14:6 czytamy:

Ja jestem drogą, prawdą i życiem—odpowiedział mu Jezus. —Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

Mam dla Ciebie jeszcze kilka pytań:

• Czy wierzysz, że jedyną drogą do zbawienia jest uwierzenie całym sercem, że Jezus jest drogą prawdą i życiem?
• Że zasługujesz na wieczną śmierć z powodu swoich grzechów?
• Czy wierzysz, że Jezus zapłacił za Twoje grzechy i że on jest Panem i Bogiem?

Jeżeli tak, czy chcesz wyrazić swoją wiarę modlitwą?

Modlitwa może brzmieć tak:

Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na karę – wieczną śmierć. Wiem, że Jezus Chrystus wziął na siebie moją winę, byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę. Odwracam się więc od mojego grzechu i z wiarą przyjmuję Twoje zbawienie. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę i przebaczenie! Amen!

Możesz równie dobrze użyć własnych słów.

Daj znać jeżeli oddałaś/łeś swoje życie Jezusowi: kontakt@DziewczynySieSpotykaja.pl

Ewangelia
Przewiń do góry