Pytania o życie, śmierć, zbawienie i zmartwychwstanie.

Pytania o zbawienie, śmierć, życie, zmartwychwstanie

W tym artykule odpowiadamy na kluczowe pytania dotyczące zbawienia, życia, śmierci, życia po śmierci. Na pytania odpowiada nasz znajomy Mark Medley (niżej informacje o nim). Odpowiadamy na takie pytania:

  1. Czym jest śmierć według Biblii?
  2. Czym jest życie według Biblii?
  3. Dokąd według Biblii udają się ludzie po śmierci?
  4. Czy po śmierci wszyscy zostaną zbawieni?
  5. Jakie znaczenie ma zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w twoim życiu?
  6. Czym jest zbawienie?
  7. Czy potrzebuję zbawienia?
  8. Jak mogę zostać zbawiony?

Czym jest śmierć według Biblii?

Zgodnie z Biblią śmierć jest oddzieleniem od Boga. To brak prawdziwego poznania Boga. Pismo mówi, że z powodu grzechu jesteśmy od Niego oddzieleni i umarliśmy w naszych grzechach. Tak więc możliwe jest bycie żywym fizycznie i jednocześnie martwym duchowo. Dlatego Jezus powiedział, że musimy narodzić się na nowo.

Powiedział także, że Bóg tak umiłował świat, że dał swojego jedynego Syna, abyśmy my, którzy w Niego wierzymy, nie zginęli, lecz mieli życie wieczne, nie trwali w śmierci, ale żyli wiecznie. Powiedział też: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. A kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”. Innymi słowy, nawet jeśli istnieje fizyczna śmierć, istnieje też duchowe życie dla tych, którzy narodzili się na nowo.

Wierzę więc, że śmierć wg Biblii jest oddzieleniem od Boga.
Ale jest na to odpowiedź. Tym, co oddziela nas od Boga, są nasze grzechy. Ale piękno jego miłości polega na tym, że Bóg posłał swojego Syna, aby wziął na siebie karę za nasze grzechy, abyśmy mogli ponownie połączyć się z Nim.

Czym jest życie według Biblii?

Myślę, że według Biblii życie to ponowne nawiązanie relacji z Bogiem. Życie to poznawanie Boga takim, jakim pierwotnie mieliśmy Go poznać.

W ogrodzie Eden człowiek został stworzony, by trwać w społeczności z Bogiem. Ta społeczność była piękna, ogród był piękny, chodzili po nim i słyszeli głos Boga. Kiedy pojawił się grzech, nastąpiło oddzielenie człowieka od Boga. Jezus przyszedł, abyśmy mieli życie i abyśmy mieli je w obfitości. Myślę, że to życie ma związek z przyjęciem Go. On sam powiedział, że tym, którzy Go przyjęli, dał moc, aby stali się synami i córkami Boga. A więc niezbędnym jest przyjęcie Jezusa, przyjęcie Bożej miłości wyrażonej w Jezusie oraz Bożego przebaczenia dokonanego za pośrednictwem Jezusa, abyśmy mogli być żywi, aby nasza dusza na nowo ożyła dla Boga. Życie oznacza ponowne połączenie z Bogiem.

A to jest życie wieczne, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa.

Ewangelia Jana 17:3

Dokąd według Biblii udają się ludzie po śmierci?

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, co robili za życia. Istnieją dwa miejsca, do których trafią zmarli. Pierwsze z nich to niebo. Niebo jest dla tych, którzy wierzą w Chrystusa. Nie jest więc dla wszystkich. Jezus wyraził to w bardzo jasny sposób. W niebie znajdą się ci, którzy zaufali Chrystusowi, ponieważ Bóg obiecał, że wskrzesi ich do życia.

Są też tacy, którzy zostaną oddzieleni od Boga z powodu swoich grzechów. Tak więc miejsce, w którym znajdziesz się po śmierci zależy to od tego, jak postąpiłeś z Jezusem Chrystusem.
Nie chodzi o to, co zrobiłeś w ramach swoich uczynków, ale co zrobiłeś ze swoją wiarą w dzieło Jezusa na krzyżu. A więc to, dokąd trafisz po śmierci zależy od twojej wiary w Chrystusa.

Czy po śmierci wszyscy zostaną zbawieni?

Nie, myślę, że Jezus wyraził się jasno na ten temat. Są tacy, którzy zginą na zawsze. Są też tacy, którzy nie umrą. Myślę, że miał na myśli śmierć jako oddzielenie od Boga, czyli śmierć duchową.

Ale nie wszyscy zginą. Dzieje się tak, ponieważ wcześniej zaufali Jezusowi.
Tak więc, zgodnie z Pismem Świętym i słowami samego Jezusa, nie wszyscy będą w niebie. Jest to ważny fakt, ponieważ niektórzy ludzie są wychowani w przekonaniu, że jeśli będą po prostu dobrzy, będą w stanie zasłużyć na Bożą łaskę lub Bóg będzie im po prostu winien niebo, tak jakbyśmy sami mogli spłacić zaciągnięty u Boga dług. Takie osoby mogą powiedzieć: Jeśli będę wystarczająco dobry, On jest mi winien niebo. Niektórzy ludzie myślą, że po śmierci wszyscy pójdą do nieba, ale to wcale nie jest pogląd biblijny.

Istnieje miejsce zwane piekłem. Jest też miejsce zwane niebem. Różnica między nimi polega na tym, że ci, którzy wierzą w dzieło Jezusa na krzyżu, idą do nieba. Ci natomiast, którzy nie wierzą, są na zawsze oddzieleni od Boga.

Jakie znaczenie ma zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa w twoim życiu?

Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa oznacza, że ja również mogę zmartwychwstać. Jest powodem, dla którego jest we mnie życie.
Po pierwsze, potwierdza, że Bóg zwyciężył śmierć. Kiedy Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, tym samym potwierdził wszystko, co Jezus powiedział i uczynił.. Jest to więc Boża aprobata i przypieczętowanie tego, kim był Jezus.
Myślę, że to ważna rzecz, że Jezus przyszedł i żył życiem, którego ja nie byłbym w stanie przeżyć. On był doskonały, idealnie przestrzegając prawa Bożego. Oczywiście, ja sam nie byłem doskonale posłuszny prawu Bożemu i nikt z nas nie jest. Ale On prowadził życie, które ja powinienem prowadzić. A potem umarł śmiercią, którą ja powinienem umrzeć, ponieważ byłem winny za swoje grzechy. On wziął na siebie grzechy tych, którzy wierzą na całym świecie, wszystkich, którzy w Niego wierzą. A potem Bóg wzbudził Go z martwych, aby potwierdzić wszystko, co wcześniej zapowiedział i i uczynił. Zmartwychwstanie jest więc potwierdzeniem tego, kim był Chrystus. Jest to również brama, dzięki której możemy wejść do wieczności i dostąpić zmartwychwstania.

Czym jest zbawienie?

Sens zbawienia polega na tym, że o własnych siłach nie mogę żyć doskonałym życiem i nie mogę pojednać się z Bogiem. Z tego powodu potrzebuję kogoś, kto weźmie na siebie karę za moje grzechy i zabierze z mojego życia moc tego grzechu.

Zbawienie oznacza zaufanie Jezusowi Chrystusowi, Jego dziełu na krzyżu, dzięki czemu mogę otrzymać Bożą łaskę i usprawiedliwienie. Boże ramiona są otwarte, aby mnie przyjąć. Myślę, że to ważne, ponieważ w ten sposób możemy poznać charakter Bożego serca.

Jego ramiona są dla nas otwarte. Jego serce jest na nas otwarte. On zrobił wszystko, co konieczne, aby nas do siebie przyprowadzić. Nawet jeśli odeszliśmy od Niego i pogwałciliśmy Jego prawa, On i tak podjął inicjatywę, by wyciągnąć do nas swą rękę i przyprowadzić nas do Siebie.

Czy potrzebuję zbawienia?

Tak, wszyscy go potrzebujemy.

Każdy potrzebuje zbawienia. Pismo Święte mówi, że wszyscy zgrzeszyli i nie dostąpili chwały Bożej, a zapłatą za grzech lub kosztem grzechu, ceną, którą trzeba za niego zapłacić, jest śmierć. Myślę, że większość ludzi rozumie tę koncepcję, nawet w innych kulturach. Miałem przywilej podróżowania do wielu różnych krajów w Azji, Afryce, Ameryce Łacińskiej i Europie. I można zauważyć, że niemal wszędzie zdajemy sobie sprawę, że trzeba coś zrobić, aby pokryć nasze grzechy. To dlatego wciąż w wielu miejscach składane są ofiary, takie jak np. ofiary z krwi.

Niedawno byłem w Afryce, gdzie ludzie oddawali różnym rzeczom hołd. W pewnej wiosce oddawano cześć fetyszystycznym bożkom, robiąc to dla fetyszystycznego kapłana. Przynosili jedzenie dla swoich przodków, aby oni wstawiali się za nimi. Czasami zabijali też zwierzę, na przykład kurczaka lub kozę.

Przesłanie, które mogliśmy im przekazać, brzmiało: „Bóg nie chce twojej kozy. On nie chce twojej kozy. On już dostarczył baranka. Więc twoja ofiara nie jest ofiarą, która jest konieczna za twoje grzechy. Twoja pokuta za grzechy nie jest adekwatna do twoich grzechów”.

Trzeba zaufać o wiele większej ofierze, którą jest ofiara Pana Jezusa Chrystusa. Więc tak, każdy potrzebuje być zbawiony.

Odpowiedział mu Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć królestwa Bożego.

Ewangelia Jana 3,3

A nazajutrz Jan zobaczył Jezusa przychodzącego do niego i powiedział: Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata.

Ewangelia Jana 1,29

Jak mogę zostać zbawiony?

Myślę, że jeśli jesteśmy uczciwi wobec siebie, to zdajemy sobie sprawę, że jeśli istnieje święty Bóg, a ja sam nie jestem święty. Więc istnieje przepaść, którą należy zasypać, a która została zasypana w Chrystusie. Pismo Święte mówi o tym bardzo wyraźnie. W drugim rozdziale Listu do Efezjan jest napisane, że jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę.

I to nie z nas samych, nie przez uczynki. Tak więc żaden człowiek nie może się przechwalać: “Hej, zrobiłem wystarczająco dużo, aby zapłacić za moje grzechy”.
Warto zadać sobie pytanie: Ile potrzeba, by spłacić moje grzechy? Ile razy muszę się pomodlić lub iść do kościoła? Jakiej ofiary oczekuje ode mnie Bóg i która z nich będzie wystarczająca?

Jaka ofiara jest konieczna, by zakryć moje grzechy? Odpowiedź brzmi: tak naprawdę jest tylko jedna ofiara, która całkowicie zakrywa nasze grzechy. Jest to ofiara, którą Bóg złożył z własnego baranka, którego krew została przelana za grzechy świata. Była to ofiara Jezusa. Tak więc nasza wiara w Jego dzieło, w Bożą łaskę w dar zbawienia przez Jezusa i nasza wiara w Jego dzieło, to sposób, w jaki możemy być zbawieni.

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, i to nie jest z was, jest to dar Boga. Nie z uczynków, aby nikt się nie chlubił.

List do Efezjan 2,8-9

Jeśli bowiem własnymi ustami wyznasz, że Jezus jest twoim Panem, i jeśli w sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, zostaniesz zbawiony.

List do Rzymian 10:9

Poznaj autora odpowiedzi na kluczowe pytania:

Mark Medley jest ojcem, pastorem, nauczycielem, autorem i muzykiem. Pochodzi ze wschodniego Tennessee w USA. Pracuje nad rozwojem liderów w kilkudziesięciu krajach w ramach organizacji Thrive Ministries (www.markmedley.org). Mark przekazuje swoją wiedzę poprzez: nauczanie, książki własnego autorstwa, szkolenia i muzykę,

Jest również certyfikowanym trenerem „Badania talentów wg Instytutu Gallupa” i trenerem w „Ministry Advantage” . Mark jest także certyfikowanym mentorem dla osób pragnących zakładać kościoły w ramach „Dynamic Church Planting International (DCPI)”.

Poznaj historię Marka

Przewiń na górę