Wielkanoc

Jakie znaczenie ma zmartwychwstanie?

„Pan rzeczywiście zmartwychwstał” Ewangelia Łukasza 24:34 Co oznacza zmartwychwstanie Jezusa? 1. Potwierdza Jezusa jako Syna BożegoPo pierwsze, zmartwychwstanie pokazuje, że Jezus jest Tym, za kogo się podawał. Paweł napisał do Rzymian:“[Jest to Ewangelia] o Jego Synu – pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem […]

Pytania o zbawienie, śmierć, życie, zmartwychwstanie

W tym artykule odpowiadamy na kluczowe pytania dotyczące zbawienia, życia, śmierci, życia po śmierci. Na pytania odpowiada nasz znajomy Mark Medley (niżej informacje o nim). Odpowiadamy na takie pytania: Czym jest śmierć według Biblii? Zgodnie z Biblią śmierć jest oddzieleniem od Boga. To brak prawdziwego poznania Boga. Pismo mówi, że z powodu grzechu jesteśmy od […]

Co się wydarzyło na krzyżu?

Pan Jezus podczas swoich ostatnich sześciu godzin życia wypowiedział kilkadziesiąt ważnych słów. W Ewangelii Jana, w rozdziale 19 werset 30 znajdujemy słowo – okrzyk zwycięstwa – „Wykonało się!” (greckie słowo „Tetelestai!”, które znaczy: Wszystko zostało dokonane!, Dokończone!, Wypełnione!) Pewien autor komentarzy biblijnych napisał: „To nie było ostatnie tchnienie pokonanego człowieka, lecz świadoma deklaracja człowieka, który […]

Zmartwychwstały – wielkanocny plan czytania Biblii

On zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Dwa tysiące lat temu, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zmieniło bieg historii. Po spędzeniu trzech dni w grobie, Jezus pokonał grzech i śmierć i fizycznie zmartwychwstał z grobu. Tu chodzi o coś więcej niż tylko historyjkę ze szkółki niedzielnej: rozchodzi się tu o fundament naszej wiary. W I Liście do Koryntian 15:17 Paweł […]

Przewiń na górę