Jakie znaczenie ma zmartwychwstanie

Jakie znaczenie ma zmartwychwstanie?

„Pan rzeczywiście zmartwychwstał”

Ewangelia Łukasza 24:34

Co oznacza zmartwychwstanie Jezusa?

1. Potwierdza Jezusa jako Syna Bożego
Po pierwsze, zmartwychwstanie pokazuje, że Jezus jest Tym, za kogo się podawał. Paweł napisał do Rzymian:
“[Jest to Ewangelia] o Jego Synu – pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem Bożym – o Jezusie Chrystusie, Panu naszym”.(Rz 1:3-4)

Bóstwo Chrystusa jest udowodnione przez fakt, że Jezus zmartwychwstał.

2. Zmartwychwstanie pokazuje, że Jezus jest obiecanym Mesjaszem
Twierdzenie Jezusa, że jest obiecanym Mesjaszem, zostało udowodnione przez Jego zmartwychwstanie.
“Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko». Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię»” Ewangelia Jana 4,25–26
Wszystko, za co się podawał, zostało potwierdzone przez zmartwychwstanie.

3. Jest gwarancją życia wiecznego dla wierzących
Zmartwychwstanie Jezusa jest faktyczną podstawą życia wiecznego dla tych, którzy w Niego wierzą. Jeśli ktoś wierzy w Jezusa Chrystusa, wierzy w życie wieczne. Jezus powiedział:
“Ponieważ Ja żyję, i wy żyć będziecie”(Ewangelia Jana 14:19).
To życie wieczne opiera się na Jego zmartwychwstaniu. Jezus powiedział:
“Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie” (Ewangelia Jana 11:25).


4. Zmartwychwstanie jest nadzieją dla każdej osoby wierzącej (w Jezusie)

Apostoł Paweł napisał:
“Jeśli bowiem wierzymy, że Jezus umarł i zmartwychwstał, to i tych, którzy zasnęli w Jezusie, Bóg przywiedzie ze sobą”(1 Tesaloniczan 4:14).

WIĘCEJ O ZNACZENIU WIELKANOCY

Przewiń na górę