Pytania o znaczenie Ewangelii

Pytania o znaczenie Ewangelii

Jakie przesłanie ma ewangelia?

Nie wstydzę się bowiem dobrej nowiny — jest w niej moc Boża dla zbawienia każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka.
List do Rzymian 1:16
…i Polaka również

Kiedy używasz słowa „ewangelia” lub „dobra nowina” co to znaczy? Jak to rozumiesz?

Chcę wam też, bracia, przypomnieć dobrą nowinę, którą wam głosiłem, którą przyjęliście, na gruncie której stoicie  i dzięki której dostępujecie zbawienia, o ile trzymacie się słów głoszonych wam przeze mnie — chyba, że nadaremnie uwierzyliście. Przekazałem wam bowiem przede wszystkim to, co sam przejąłem, że Chrystus umarł za nasze grzechy według Pism, że został pogrzebany i że trzeciego dnia zmartwychwstał według Pism.  Następnie ukazał się Kefasowi, potem Dwunastu;  a potem ponad pięciuset braciom naraz, z których większość dotąd żyje, a niektórzy pomarli.
I List do Koryntian 15:1-5

Rdzeniem ewangelii jest fakt, że Jezus Chrystus umarł za nasz grzech. Dlaczego było to konieczne?

Wszyscy ludzie zgrzeszyli i daleko im do Bożego ideału.
List do Rzymian 3:23

Jak doszło do tego, że wszyscy zgrzeszyli?

Z powodu jednego tylko człowieka, Adama, grzech wdarł się na świat, a wraz z nim śmierć. W ten sposób śmierć przeszła na wszystkich ludzi, bo wszyscy zgrzeszyli.
List do Rzymian 5:12

Bo jeśli przez jednego, z powodu jego upadku, zapanowała śmierć, tym bardziej przez jednego, Jezusa Chrystusa, w tych, którzy dostępują ogromu łaski i otrzymują dar sprawiedliwości, zapanuje życie.
List do Rzymian 5:17

Co pokazał Bóg przez śmierć Jezusa?

Ale Bóg dał dowód swojej wielkiej miłości do nas: Chrystus oddał za nas życie, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami!
List do Rzymian 5:8
Zapłatą za grzech jest śmierć, ale Bóg darował nam życie wieczne w Jezusie Chrystusie, naszym Panu!
List do Rzymian 6:23

Jakie jest Boże rozwiązanie na nasz grzech?
Jaki był cel i sens śmierci Chrystusa?
Czy jest możliwe pokonania grzechu przez nasz wysiłek?

Teraz jednak Bóg wskazał inny sposób uniewinnienia—bez przestrzegania Prawa Mojżesza, ale poświadczony przez to Prawo i przez proroków. Uniewinnienie to pochodzi od Boga i obejmuje tych, którzy wierzą Jezusowi Chrystusowi. Jest ono dostępne dla wszystkich, którzy Mu wierzą. Bo nie ma żadnej różnicy: wszyscy ludzie zgrzeszyli i daleko im do Bożego ideału. A zostają uniewinnieni za darmo, dzięki Bożej łasce i dzięki odkupieniu, jakiego dokonał Jezus Chrystus.
List do Rzymian 3: 21-24

Co trzeba zrobić aby być zbawionym?

Jeśli bowiem własnymi ustami wyznasz, że Jezus jest twoim Panem, i jeśli w sercu uwierzysz, że Bóg wskrzesił Go z martwych, zostaniesz zbawiony.
List do Rzymian 10:9

Czytaj więcej: Pytania o zbawienie, śmierć, życie, zmartwychwstanie

Co to znaczy przyznać, że Jezus Chrystus jest Panem?

Uznać swoje poddanie Jemu. Oddanie Mu każdej sfery życia. Bo któż jak nie kochający nas Jezus Chrystus może nim lepiej zawiadować?

Jak rozumiemy słowo „zbawienie”?

Zbawienie to uwolnienie człowieka od grzechów.

Co jest koniecznym do zbawienia?

Jak wynika z powyższych cytatów – WIARA.

Dlaczego jest niezbędnym uwierzyć, że Bóg wzbudził pana Jezusa z martwych?

Skoro zostaliśmy złączeni z Jezusem w śmierci, to będziemy z Nim złączeni również w zmartwychwstaniu. Pamiętajmy o tym, że nasze dawne życie zostało wraz z Jezusem przybite do krzyża, a nasza grzeszna natura została obezwładniona, abyśmy już nie służyli grzechowi. Kto umiera, staje się wolny od grzechu. Skoro więc umarliśmy z Chrystusem, to wierzymy, że razem z Nim będziemy żyli. Wiemy bowiem, że Jezus, powstawszy z martwych, już nigdy nie umrze—śmierć nie ma nad Nim żadnej władzy. Umarł tylko raz, aby pokonać grzech, a teraz żyje dla Boga.
List do Rzymian 6:5-10

Jakie jest Boże zapewnienie dla tych, którzy mu ufają?

Teraz żadne potępienie nie grozi już tym, którzy należą do Chrystusa Jezusa.
List do Rzymian 8:1

Co to znaczy – należeć do Chrystusa?

Być Jego dzieckiem. Postanowić poddać Mu swoje życie.

Jak rozumiesz słowo „potępienie”?

Potępienie to skazanie na wieczną karę za Twój grzech. Wieczne oddzielenie od Boga.

Jak zapewnienie, że nie ma potępienia może zmienić nasze życie?

Odpowiedz sobie sam/a

W Ewangelii Jana 14:6 czytamy:
Ja jestem drogą, prawdą i życiem—odpowiedział mu Jezus. —Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie.

Mam dla Ciebie jeszcze kilka pytań:

  • Czy wierzysz, że jedyną drogą do zbawienia jest uwierzenie całym sercem, że Jezus jest drogą prawdą i życiem?
  • Że zasługujesz na wieczną śmierć z powodu swoich grzechów?
  • Czy wierzysz, że Jezus zapłacił za Twoje grzechy i że on jest Panem i Bogiem? I możesz być wolna od kary za grzechy?

Jeżeli tak, czy chcesz wyrazić swoją wiarę modlitwą?
Modlitwa może brzmieć tak:
Boże, wiem, że zgrzeszyłem przeciwko Tobie i zasługuję na karę – wieczną śmierć. Wiem, że Jezus Chrystus wziął na siebie moją winę, byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę. Odwracam się więc od mojego grzechu i z wiarą przyjmuję Twoje zbawienie. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę i przebaczenie! Amen!

Możesz równie dobrze użyć własnych słów.

Daj znać jeżeli oddałaś/łeś swoje życie Jezusowi: kontakt@DziewczynySieSpotykaja.pl

EBook dla Ciebie

Chcesz zmiany w życiu? Próbowałaś już wielu rzeczy? Nic nie daje Ci satysfakcji? Zobacz, jakiej zmiany doświadczyły Ania, Agata, Basia, Dorota, Justyna, Emilia.

Kim są dzisiaj? Przeczytaj 7 historii przemienionego życia w tym eBooku – Ewangelia zamienia życie

Przewiń na górę