ZMARTWYCHWSTANIE

Jakie znaczenie ma zmartwychwstanie?

„Pan rzeczywiście zmartwychwstał” Ewangelia Łukasza 24:34 Co oznacza zmartwychwstanie Jezusa? 1. Potwierdza Jezusa jako Syna BożegoPo pierwsze, zmartwychwstanie pokazuje, że Jezus jest Tym, za kogo się podawał. Paweł napisał do Rzymian:“[Jest to Ewangelia] o Jego Synu – pochodzącym według ciała z rodu Dawida, a ustanowionym według Ducha Świętości przez powstanie z martwych pełnym mocy Synem […]

Zmartwychwstały – wielkanocny plan czytania Biblii

On zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał! Dwa tysiące lat temu, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zmieniło bieg historii. Po spędzeniu trzech dni w grobie, Jezus pokonał grzech i śmierć i fizycznie zmartwychwstał z grobu. Tu chodzi o coś więcej niż tylko historyjkę ze szkółki niedzielnej: rozchodzi się tu o fundament naszej wiary. W I Liście do Koryntian 15:17 Paweł […]

Przewiń na górę