zmartwychwstaly - plan czytania Biblii

Zmartwychwstały – wielkanocny plan czytania Biblii

On zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!


Dwa tysiące lat temu, zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa zmieniło bieg historii. Po spędzeniu trzech dni w grobie, Jezus pokonał grzech i śmierć i fizycznie zmartwychwstał z grobu. Tu chodzi o coś więcej niż tylko historyjkę ze szkółki niedzielnej: rozchodzi się tu o fundament naszej wiary. W I Liście do Koryntian 15:17 Paweł napisał:

“Jeśli Chrystus nie został wskrzeszony, daremna jest nasza wiara; nadal jesteście w swoich grzechach”.

Bez zmartwychwstania, nie ma naszej wiary, ani przebaczenia grzechów, ani wieczności z Bogiem.
Rozpoczynając sezon wielkanocny, przygotowujemy się do świętowania zmartwychwstania Chrystusa.
Ze zrozumiałych powodów kładziemy wtedy szczególny nacisk na śmierć Chrystusa, ale czy taką samą wagę ma dla nas Jego zmartwychwstanie?
Zmartwychwstanie Jezusa zmieniło wszystko. Nas i cały świat.

Studium biblijne dla Ciebie

Zapraszamy Cię do dołączenia do grupy kobiet czytających Biblię, gdzie w ciągu sześciu tygodni będziemy studiować wpływ i znaczenie zmartwychwstania. Spróbujesz?

Zmartwychwstanie zmieniło nas w wymiarze fizycznym, ponieważ pewnego dnia doświadczymy zmartwychwstania naszych ziemskich ciał, dokładnie tak samo, jak stało się to z ciałem Chrystusa. Zmartwychwstanie zmieniło nas w wymiarze duchowym, ponieważ wiedziemy teraz nowe życie,
wolne od bagażu grzechu, by żyć dla Bożej chwały.
Zmartwychwstanie zmieniło nas w wymiarze prawnym, ponieważ nie jesteśmy dłużej zaliczani do wrogów Boga. Zmartwychwstanie zmieniło nasz umysł poprzez odnowę naszego na podobieństwo Chrystusa. Zostaliśmy zmienieni w wymiarze społecznym, gdyż doświadczamy jedności niezależnie od rasy, płci, statusu społecznego lub klasy. Zmartwychwstanie zmieniło nas na całą wieczność, zapewniając nam mieszkanie w Niebie i oferując
nam wieczność z naszym Zbawicielem.

Podczas studiowania fenomenu zmartwychwstania naszą modlitwą jest, by Bóg nam się objawił. Modlimy się, żeby Bóg mówił do każdej z nas intymnie i osobiście, pokazując nam wpływ zmartwychwstania na nasze życie. Nie przestawajmy ogłaszać “On prawdziwie zmartwychwstał!”
nie tylko w niedzielę wielkanocną, lecz każdego dnia naszego życia.

Jak czytać Biblię metodą POZM?

W tym studium czytamy Pismo Święte metodą POZM – Przeczytaj, Obserwuj, Zapisz, Módl się. Więcej o tej metodzie przeczytasz tu: https://dziewczynysiespotykaja.pl/jak-zaczac-czytac-biblie/

Te wspaniałe materiały zostały przygotowane przez zespół Love God Greatly, czyli Kochaj Boga Niezmiernie. Dziękujemy Wam drogie koleżanki!

Przewiń na górę