biblijne wersety o lęku i pokoju Bible verses about fear and peace Біблійні вірші про страх і мир

Wersety o strachu i pokoju

ENGLISH VERSION BELOW 🇺🇸 Нижче запрошення українською мовою 🇺🇦

1. Nie dał nam bowiem Bóg Ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i zdrowego umysłu. II List Tymoteusza 1:7

2. W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk, bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. I List Jana 4:18

3. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie zrozumienie, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Filipian 4:7

4. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, daję wam nie tak, jak daje świat. Niech nie trwoży wasze serce ani się nie lęka. Ew. Jana 14:27

5. Gdyż nie otrzymaliśmy ducha niewoli, aby znów się bać, ale otrzymaliście Ducha usynowienia, przez którego wołamy: Abba, Ojcze! Rzymian 8:15


Біблійні вірші про страх і мир

 1. 2 Тимофію 1:7
  Бо не дав нам Бог духа страху, але сили, і любови, і здорового розуму.
 2. Страху немає в любові, але досконала любов проганяє страх геть, бо страх має муку. Хто ж боїться, той не досконалий в любові.
 3. До филип’ян 4:7 І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі.
 4. Від Івана 14:27
  Зоставляю вам мир, мир Свій вам даю! Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається!
 5. До римлян 8:15 бо не взяли ви духа неволі знов на страх, але взяли ви Духа синівства, що через Нього кличемо: Авва, Отче!

Bible verses about fear and peace

 1. 2 Timothy 1:7 For the Spirit God gave us does not make us timid, but gives us power, love and self-discipline.
 2. 1 John 4:18 There is no fear in love, but perfect love casts out fear. For fear has to do with punishment, and whoever fears has not been perfected in love.
 3. Philippians 4:7 And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus.
 4. John 14:27
  Peace I leave with you; my peace I give to you. Not as the world gives do I give to you. Let not your hearts be troubled, neither let them be afraid.
 5. Romans 8:15 For you did not receive the spirit of slavery to fall back into fear, but you have received the Spirit of adoption as sons, by whom we cry, “Abba! Father!

Czytaj Biblię/Read your Bible/читати Біблію

 • plan czytania na 6 tygodni “Strach i niepokój” (od Kochaj Boga Niezmiernie)- pobierz po polsku – LINK
 • СТРАХ И ТРЕВОГА: КАК ИХ ПРЕОДОЛЕВАТЬ С ПОМОЩЬЮ БОЖЬЕЙ ИСТИНЫ – План читання Біблії – завантажити – LINK
 • FEAR & ANXIETY: LEARNING TO OVERCOME WITH GOD’S TRUTH – Bible study plan (from Love God Greatly) for 6 weeks – download here: LINK
Przewiń na górę