szczęśliwa_w_relacjach_dziewczyny_się_spotykają

Szczęśliwa w relacjach

  1. Czy jesteś szczęśliwa w relacjach?

Czy możesz powiedzieć, że pomiędzy Tobą a Twoim mężem wszystko jest w porządku? A co z dziećmi? Współpracownikami? Rodziną? Przyjaciółmi?…

  1. Kłopoty w relacjach pojawiły się już w raju.

Bóg stworzył człowieka z miłości i do relacji z Nim. Niestety pierwsi ludzie przez swoje nieposłuszeństwo (grzech) popsuli relację z Bogiem.
Wtedy również po raz pierwszy pojawiły się kłopoty w relacjach między ludźmi. Adam obwiniał Ewę o to co się stało. Rdz.3:11-12

Tak jak mama i tata nie przestają kochać swojego dziecka, nawet wtedy gdy powie lub zrobi coś złego, tak Bóg nie przestał kochać ludzi i bardzo chciał odbudować swoją relację z człowiekiem. Tylko On mógł ją odbudować.

  1. Śmierć Syna Bożego odbudowuje relację Boga z człowiekiem.

Jaki był Jezus? Zawsze życzliwy, troskliwy, cierpliwy, łaskawy, łagodny, pokorny…. Ludzie chcieli spędzać z Nim czas, szli za Nim, chcieli Go słuchać, bo był dobry… tak jak Jego Ojciec.
Jezus mógł nas nie lubić, mógł być na nas zły, obrażony, wściekły…., przecież urodził się po to, żeby umrzeć właśnie przez nas (dla nas), swoją śmiercią zapłacić nasz dług za nieposłuszeństwo, które człowiek okazał Bogu.

W biblijnej opowieści (Mt.18:23-35) dłużnik, któremu darowano wielomilionowy dług, był szczęśliwy z tego powodu, cieszył się swoją wolnością, swoim nowym życiem bez ciężaru długu, ale nie potrafił darować jednej „stówy”, którą był mu winny jego kolega. Jak myślisz dlaczego?

Czyż nie jest to wina naszego egoizmu? Biblia mówi …okazujcie jedni drugim wyrozumiałość, gotowi wybaczyć sobie nawzajem, jeśli ktoś ma powód do skargi przeciw drugiemu – jak Chrystus darował wam, tak czyńcie i wy. Kol.3:13

  1. Tylko Miłość może pokonać egoizm

Miłość niech będzie nieobłudna. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. Miłością braterska jedni drugich miłujcie, wyprzedzajcie się wzajemnie w okazywaniu szacunku. Błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie , a nie przeklinajcie. Jeśli można, o ile to od was zależy, ze wszystkimi pokój miejcie.
Rz.12:9-10, 14,18

Wersety te nie mówią, że mamy się dobrze czuć kochając innych. Jest to nasz wybór, nasza decyzja, często (zawsze?) wbrew uczuciom. To my wybieramy by kochać i szanować innych, a nawet błogosławić i modlić się za tych, którzy są dla nas „niedobrzy”.

Bóg wysoko postawił poprzeczkę, o własnych siłach trudno jej sprostać, ale z Panem Jezusem już łatwiej 🙂

autor: Gosia Wierchoła – inspiracja książka Lindy Dillow Ukojone serce

Inne podsumowania spotkań Ukojone serce:

  1. Podróż ku zadowoleniu: https://dziewczynysiespotykaja.pl/us-zadowolenie/
  2. W zgodzie z rzeczywistością.  https://dziewczynysiespotykaja.pl/us-w-zgodzie
  3. Choroba Chcę Więcej https://dziewczynysiespotykaja.pl/chce-wiecej/

DOŁĄCZ DO NASZYCH SPOTKAŃ ON-LINE 2023/34

Wyjątkowa Kobieta – wtorki – zapisz się!
Praca, czy powołanie – środy – zapisz się
Od lęku do wolności – poniedziałki – zapisz się

Przewiń na górę