W poszukiwaniu kontroli nad życiem

W poszukiwaniu kontroli nad życiem

1.Wszyscy straciliśmy kontrolę, cały świat.

Linda – autorka książki “Ukojona Serce” myślała, że jej dziecko pójdzie jasno wytyczoną drogą, bezpieczną, tą którą wskażą jej rodzice. Tym czasem córka dorosła i wyrwała się spod jej kontroli. Linda uzmysłowiła sobie, że straciła wpływ na swoje dziecko. Obleciał ją blady strach, co do decyzji, które podejmie jej dorosła córka. Linda bała się, że pójdzie w złym kierunku i tak się stało.

Tak samo my ostatnio straciliśmy kontrolę (albo było to tylko złudzenie, że w ogóle ją mieliśmy) – zachwiało się w posadach nasze stabilne, normalne życie. Nic, co dawało nam do tej pory poczucie bezpieczeństwa – praca, pieniądze, zdrowie, wykształcenie, rodzina – nie daje nam tego wobec Covid, czy wojny na Ukrainie lub gdzie indziej.

Linda w chwilach strachu o córkę otwierała Biblię i czytała o tym,  kto ma kontrolę nad wszystkim, nawet nad jej niesubordynowanym dzieckiem.

…Błogosławiony i jedyny Władca,
Król królujących i Pan panujących Tylko w Bogu nasza nadzieją – On jest niezmienny.
I Tym. 6:15

To było dla niej ulgą. Niech to zdanie będzie również dla nas pocieszeniem w tym i w innym czasie.

Kolejne pytanie, jakie możemy sobie zadać to: Czy są jakieś sprawy poza kontrolą Najwyższego?

Znowu pada biblijna odpowiedź:

Pan jest działem moim i kielichem moim, Ty strzeżesz losu mojego.
Psalm 16:5.

Lekcja 1: Mimo tego, że straciliśmy poczucie kontroli nad własnym życiem jest Pan Bóg, który ma wszystko w swoim ręku, również nasz los.

2. Bóg jest suwerenny

Jaki jest Bóg?

Bóg jest suwerenny, sprawuje absolutną władzę. Jego myśli przewyższają nasze myśli, nawet najmądrzejszego człowieka na ziemi. Nie ma mu równego. Bóg jest pełen majestatu. Bóg jest święty, wiecznie istniejący.

Bóg sprawuje władzę dzisiaj nad Włochami, Hiszpanią, Chinami, Ameryką, Niemcami, Kanada, USA, Polską, całym światem.

To są nasze wnioski po przeczytaniu poniższych wersetów:

Nasz Bóg jest w niebie, czyni wszystko, co zechce.
Psalm 115,3

 …bo Jego władza jest wieczna, a królestwo od narodu do narodu. Więc wszyscy obywatele ziemi są bezmyślni. Bo według Swej woli postępuje zarówno z niebiańskim wojskiem, jak i z obywatelami ziemi. Nie ma takiego, kto by powstrzymał Jego rękę i Mu powiedział: Co czynisz?
Ks. Daniela 4,31-32

PAN na niebiosach ustanowił swój tron, a jego królestwo panuje nad wszystkimi. Psalm 103,19

Twoja jest, WIEKUISTY, wielkość, moc, sława, zwycięstwo,
i majestat oraz wszystko w niebiosach i na ziemi; Twoje jest, WIEKUISTY, królestwo, i jesteś wywyższony nad wszelką zwierzchność.
I Kron. 29:11

Gdyż tak mówi Wysoki i Wzniosły, Wiecznie istniejący, a Jego Imię święte: Przebywam na świętej wysokości, ale też przy skruszonym oraz zgnębionym w duchu, by ożywić ducha zgnębionych i ożywić serce skruszonych.  Izajasza 57:15

Bóg przebywa na świętej wysokości, ale też przy skruszonym oraz zgnębionym w duchu.  Bóg jest święty ale też bliski każdemu z nas szczególnie tym, którzy teraz tracą pracę, zarobki, stabilizację.

Lekcja 2: Bóg jest suwerenny i święty. Mimo swojej świętości jest również bliski każdemu z nas.

3. Wszyscy siedzimy za kratkami

Dzisiaj wszyscy siedzimy za fizycznymi kratkami – cały świat – to jest dziwne, nienormalne.

Mamy ograniczenia fizyczne – siedzimy w domu, nie możemy się spotykać ze znajomymi, nie możemy wyjść na spacer, na zakupy ubraniowe, remontowe, dzieci nie spotykają  się ze swoimi kolegami.

Ale też mamy narzucone kratki duchowe:

– Strach – Codziennie otrzymujemy dane o tym ile osób już zmarło i jak zaraza się rozprzestrzenia,

– Zamartwianie się – nasze miejsca pracy też zaczynają być mało stabilne, niektórzy już zwalniają pracowników. Martwimy się o  zdrowie naszych bliskich i nasze.

– Brak wiary. Wynika z tego, ze mamy zły obraz Pana Boga, myślimy, że zostawił nas, nie kontroluje sytuacji.

– Egoizm – ja, moje, moja rodzina, moje potrzeby. Skupiamy się dziś na sobie, na swoich najbliższych, najlepiej okopać się, zamknąć na 4 spusty, z nikim nie mieć kontaktu, bo się zarazisz.

I te kraty duchowe są gorsze od tych fizycznych. Nie daj się wsadzić za te kraty, bo OSZALEJESZ!

Bóg da zaopatrzenie, w stosownym czasie, to jest próba wiary! Nasza wiara ma być w OGNIU WYPRÓBOWANA, w ogniu i może ten ogień właśnie się zaczyna.

Wyznawaj z wiarą jaki jest Bóg. Przekieruj swoją uwagę z siebie na Boga. Uwolnij się. Zwróć swój wzrok na Jezusa. Postaw Boga na pierwszym miejscu, nie siebie, nie nasze potrzeby.

Ale to nie tak ma być. Nasze szczęście nie ma być oparte na zewnętrznych okolicznościach, bo wg Biblii szczęściem dla osoby wierzącej jest być blisko Pana.

Strach to też jest WIARA, ale nie w BOGA lecz w zło, które ma przyjść, które sobie projektujemy, wyobrażamy.

Tym czasem czytamy, że nie dał nam Bóg ducha bojaźni lecz mocy i miłości i trzeźwego myślenia.

Bóg zaopatruje – to jest jedno z imion Boga. Pamiętacie historię Izraela? Jak szybko zaczął narzekać i martwić się na pustyni – „Co będziemy jeść? Co będziemy pić? My tu poginiemy!”

Często słuchając kazań machamy głową i sobie myślimy – „Ech ten Izrael, ale brak w nich wiary. Bóg ich wyprowadził z Egiptu, a oni tacy niewdzięczni. Krótka pamięć, nie pamiętają jak im Bóg błogosławił?”
A czy my dzisiaj nie zachowujemy się jak ten Izrael – taki małowierny i z krótką pamięcią?

Pomyśl, pomódl się jak możesz komuś pomóc dzisiaj, wypełnić wolę Pana Boga, aby dbać o tych, o których wszyscy zapomnieli. Może ktoś siedzi sam w domu, nie ma nikogo. Zadzwoń, to proste.

Lekcja 3: Nie daj się wsadzić za kratki strachu, zatroskania, egoizmu.

4. Dwie cząstki

Kolejna lekcja z naszego ostatniego spotkania. Mamy do wykonania swoje zadanie…a Pan Bóg obiecuje dodać swoją część!

NASZA CZĘŚĆ

Przestańcie martwić się o cokolwiek. Raczej w każdej sprawie, gdy się modlicie i prosicie, z wdzięcznością przedstawiajcie swoje potrzeby Bogu. Filipian 4:6

BOŻA CZĘŚĆ

A pokój Boży, którego nie ogarnie żaden umysł, będzie w Chrystusie Jezusie strzegł waszych serc oraz myśli.

Filipian 4:7

NASZA CZĘŚĆ

-Przestańcie się martwić. – O co? – O cokolwiek!

-Módl się o co? – O KAŻDĄ sprawę!

-Jak? – z WDZIĘCZNOŚCIĄ, czyli z WIARĄ

Filipian 4:6

BOŻA CZĘŚĆ

-Co obiecuje Pan Bóg? – Obiecuje pokój,

-Jaki pokój? …którego nie ogarnie żaden umysł,

-Co jeszcze obiecuje? Nasze myśli i serca będą strzeżone

Filipian 4:7

Módl się z wiarą, oddawaj Bogu, zostawiaj u niego troski, z dziękczynieniem – dziękuj za to, że Bóg to załatwia, ma to w swoim ręku.

Boża cząstka – Bóg to bierze, cieszy się z Twojej wiary, zaufania i zaskakuje swoja odpowiedzią, bo Bóg jest kreatywny w swoich odpowiedziach. Otwiera drzwi, o których my nawet nie wiemy, że istnieją, nie zauważamy ich.

Lekcja 4: Wykonuj sumiennie swoją cząstkę i czekaj na pokój.

5. O naszym szczęściu decyduje to, czym karmimy nasze myśli

Zadaj sobie pytania:

 • Jaki obraz Boga mam?
 • W co wierzę? Komu ufam? Czyich obietnic się uchwycę?
 • Czy moje życie na ziemi to wszystko, co mam? Czy jednak jestem tutaj przejściowo?
 • Czy wiem dokąd zdążam, czy wiem, że jestem osobą zbawioną? (zapytaj kontakt@dziewczynysiespotykaja.pl)
 • Czy wierzę, że nic nie jest w stanie odłączyć mnie od miłości bożej – nawet wojna, korona wirus, przeszłość itp.

 Warto kontrolować swoje myśli, bo trwa wojna o nasz umysł.

W końcu, bracia, myślcie o tym, co prawdziwe, co uczciwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co chwalebne, jeśli jest jakaś cnota i jakaś chwała – o tym myślcie.

Filipian 4:8

O czym dzisiaj myślisz? Czy jest to:

 • prawdziwe?
 • uczciwe?
 • sprawiedliwe?
 • czyste?
 • miłe?
 • chwalebne?

Czy odniosłaś dziś zwycięstwo?

Lekcja 5: Uważaj na to, czym karmisz swoje myśli

Lekcje po drugim spotkaniu:

Lekcja 1: Mimo tego, że straciliśmy poczucie kontroli nad własnym życiem jest Pan Bóg, który ma wszystko w swoim ręku, również nasz los.

Lekcja 2: Bóg jest suwerenny i święty. Mimo swojej świętości jest również bliski każdemu z nas.

Lekcja 3: Nie daj się wsadzić za kratki strachu, zatroskania, egoizmu.

Lekcja 4: Wykonuj sumiennie swoją cząstkę i czekaj na pokój.

Lekcja 5: Uważaj na to, czym karmisz swoje myśli…a Bóg pokoju będzie z nami 

DOŁĄCZ DO NASZYCH SPOTKAŃ ON-LINE

Wyjątkowa Kobieta – wtorki – zapisz się!
Praca, czy powołanie – środy – zapisz się
Od lęku do wolności – poniedziałki – zapisz się

Autor: Olga Nerc, na podstawie “Ukojone serce” Lindy Dillow.

POPRZEDNIE ODCINKI

 1. Podróż ku zadowoleniu: https://dziewczynysiespotykaja.pl/us-zadowolenie/
 2. W zgodzie z rzeczywistością.  https://dziewczynysiespotykaja.pl/us-w-zgodzie
 3. Choroba Chcę Więcej https://dziewczynysiespotykaja.pl/chce-wiecej/
 4. Szczęśliwa w relacjach – https://dziewczynysiespotykaja.pl/szczesliwa-w-relacjach-us/
Przewiń na górę