Czy pójdę do nieba?

Czy mogę być pewna, że pójdę do nieba po śmierci?

W obecnych czasach chyba każdy zadaje sobie takie pytanie.
Bóg chce Cię o tym zapewnić! Biblia mówi: „O tym napisałem do was, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne” (1 List św. Jana 5:13).

Gdybyś stanęła teraz przed Bogiem i On spytałby Cię: „Czemu miałbym wpuścić Cię do nieba?”, jak byś Mu odpowiedziała?

Możesz nie wiedzieć, jak odpowiedzieć. Ale to, co powinieneś wiedzieć, to że Bóg nas kocha i zatroszczył się, byśmy mieli pewność, gdzie spędzimy wieczność. Biblia mówi o tym: „Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” ( Ewangelia wg św. Jana 3:16).

Najpierw musimy zrozumieć, co stoi na przeszkodzie, byśmy trafili do nieba. Tą przeszkodą jest nasza grzeszna natura, która trzyma nas z dala od Boga.

Jesteśmy grzesznikami z natury i z wyboru: „Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej” (List św. Pawła do Rzymian 3:23). Nie możemy sami siebie zbawić. „Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił (List św. Pawła do Efezjan 2:8-9). Zasługujemy na śmierć i wieczność w piekle, „albowiem zapłatą za grzech jest śmierć” (List św. Pawła do Rzymian 6:23).


Bóg jest święty i sprawiedliwy, dlatego musi ukarać grzech. Mimo to kocha nas i zatroszczył się o przebaczenie dla naszego grzechu. Jezus powiedział: „Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie” (Ewangelia wg św. Jana 14:6). Jezus zmarł za nas na krzyżu: „Chrystus bowiem również raz umarł za grzechy, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was do Boga przyprowadzić” (1 List św. Piotra 3:18). Jezus zmartwychwstał: „On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia” (List św. Pawła do Rzymian 4:25).

Wróćmy jednak do pytania zadanego na początku: „Czy mogę być pewna, że pójdę do nieba po śmierci?”

Oto odpowiedź: uwierz w Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiona (Dzieje Apostolskie 16:31). „Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego (Ewangelia wg św. Jana 1:12).

Życie wieczne jest Bożym DAREM dla Ciebie. Jest dane z łaski. „A łaska przez Boga dana to życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym” (List św. Pawła do Rzymian 6:23).

Teraz będziesz już mogła żyć w pełni, a Twoje życie będzie miało znaczenie. Jezus powiedział: „Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości” (Ewangelia wg św. Jana 10:10). Możesz spędzić wieczność z Jezusem w niebie, ponieważ On obiecał: „A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem” (Ewangelia wg św. Jana 14:3).

Jeśli chcesz uznać Jezusa Chrystusa za swojego Zbawiciela i otrzymać Boże przebaczenie, oto modlitwa, którą możesz się pomodlić. Wypowiedzenie słów tej czy jakiejkolwiek innej modlitwy, nie da Ci zbawienia. Jedynie wiara w Jezusa Chrystusa może zbawić Cię od grzechu. Ta modlitwa stanowi jedynie sposób, by wyznać Bogu Twoją wiarę w Niego i podziękować Mu za troskę o Twoje zbawienie.
„Boże, wiem, że zgrzeszyłam przeciwko Tobie i zasługuję na karę – wieczną śmierć. Ale Jezus Chrystus wziął na siebie karę, na którą zasłużyłam, byś mógł mi przebaczyć, jeśli w Niego uwierzę. Odwracam się od mojego grzechu i ufam, że mnie zbawisz. Dzięki Ci za Twoją cudowną łaskę i przebaczenie! Amen!”

Jeżeli pomodliłaś się tą modlitwą – daj nam znać! Chcemy pomóc Ci w stawianiu pierwszych kroków w życiu z Panem Bogiem. Napisz do nas: kontakt@dziewczynysiespotykaja.pl

Tutaj pomoc:

  1. Jak zacząć podróż z Bogiem ?https://dziewczynysiespotykaja.pl/podroz-z-bogiem/
  2. Jak przebacza Bóg? https://dziewczynysiespotykaja.pl/jak-przebacza-bog/
  3. Pójdę boso – https://dziewczynysiespotykaja.pl/boso/
  4. Jak zacząć czytać Biblię? https://dziewczynysiespotykaja.pl/jak-zaczac-czytac-biblie/Artykuł pochodzi ze strony: https://www.gotquestions.org/Polski/niebo-istnieje-naprawde.html © Copyright 2002-2020 Got Questions Ministries. All rights reserved.

2 komentarze do “Czy mogę być pewna, że pójdę do nieba po śmierci?

Możliwość komentowania została wyłączona.

Przewiń na górę